Takaisin edelliselle sivulle

Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi – julkaisu 1/2007 ilmestynyt

Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi – julkaisu 1/2007 ilmestynyt

1.6.2007

Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointi – julkaisu 1/2007 ilmestynyt

HaiPro-vaaratapahtumien raportointimalli kehitettiin Lääkelaitoksen ja VTT:n yhteisessä tutkimushankkeessa yhteistyössä Peijaksen sairaalan, Tampereen Lääkärikeskus Oy:n ja Tampereen yliopistollisen sairaalan sydänkeskuksen kanssa.

Kehitetyn mallin keskeisiä ominaisuuksia ovat anonyymiys, luottamuksellisuus, rankaisemattomuus sekä ihmisen luontaisen toiminnan huomioiminen ja poikkeamien synnyn järjestelmämalli. Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä on tarkoitettu ennaltaehkäisemään hoidon haittoja toimintaprosesseja kehittämällä.

Raportissa kuvataan vaaratapahtumien raportointimallin suunnittelun lähtökohdat, kehitystyön vaiheet, kokeilukäytön kokemukset sekä näiden tuloksena syntynyt HaiPro -raportointimalli ja -työkalu. Työkalun käyttöä tukevat ohjeet ovat käytettävissä sähköisinä omien ohjeiden laatimiseen.

HaiPro-työkalu on käyttökelpoinen myös kansallisen tason raportoinnissa, jota sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on pohtimassa. Keväällä 2007 aloitetun laajemman pilotoinnin yhteydessä selvitetään vielä liityntöjä olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia potentiaalisina vaaratapahtumien raportointityökaluina. Jatkoprojektin yhtenä osana tullaan raportoimaan ratkaisumalleja tietojärjestelmän käytännön toteutukseksi ja ylläpitämiseksi

Nyt julkaistava raportti on ensimmäisen vaiheen työn tulos. Raportti on julkaistu tässä vaiheessa vain sähköisesti, jotta se saadaan mahdollisimman nopeasti laajaan käyttöön ja erityisesti pilotointivaiheen tueksi. Myöhemmin raportista ilmestyy samansisältöinen, painettu versio osana Lääkelaitoksen julkaisusarjaa.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Heikki Mattlar, p. (09) 4733 4244

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

tutkija Jari Knuuttila, p. 020 722 3321

etunimi.sukunimi@vtt.fi

HaiPro –julkaisu (pdf)

Jaa tämä sivu