Sisältöjulkaisija

null Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät toiminnot siirtyvät Valviraan 1.11.2009

Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät toiminnot siirtyvät Valviraan 1.11.2009

17.9.2009

Terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät toiminnot siirtyvät Valviraan 1.11.2009

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet  -osasto valvoo lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää niiden käytön turvallisuutta. Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät toiminnot siirtyvät osaksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa 1.11.2009 alkaen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) yhdistyivät 1.1.2009 uudeksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirastoksi nimeltään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Valvira parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa sekä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lääkinnällisten laitteiden tehtäväkokonaisuuden uudet yhteystiedot 1.11.2009 alkaen:

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

Lintulahdenkuja 4

PL 210

00531 Helsinki

Puh. vaihde (09) 772 920

Faksi (09) 772 2138

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@valvira.fi

Kirjaamo: kirjaamo@valvira.fi

www.valvira.fi

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja, Luvat -prosessi, Valvira, p. (09) 7729 2157