Sisältöjulkaisija

null Terveydelle vaarallisia ns. muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi

Terveydelle vaarallisia ns. muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi

2.3.2012

Terveydelle vaarallisia ns. muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi

Seitsemän uutta ainetta luokitellaan Suomessa huumausaineiksi. Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet, huumausaineen tavoin käytettävät ja vaikuttavat, terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin YK:n tai EU:n tasolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun niin sanottuja muuntohuumeita luokitellaan huumausaineiksi lakimuutoksen jälkeen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on huumausainelain nojalla vastuussa huumausaineeksi luokittelua edeltävästä arviointityöstä.

JWH-018, JWH-073 ja JWH-081 ovat huumausaineina käytettyjä synteettisiä kannabinoidireseptoriagonisteja, joita myydään myös nimillä "Spice", "jehova" ja synteettinen kannabis. Huumausaineeksi luokitellaan jatkossa myös ekstaasin kaltainen 1-(3-kloorifenyyli)piperatsiini (mCPP), ekstaasin johdannainen metyloni, keskushermostoa stimuloiva desoksipipradroli (2-DPMP) sekä LSD:n kaltainen Bromo-Dragonfly.

Muuntohuumeet ovat uusia psykoaktiivisia aineita, joita usein kaupitellaan internetissä "laillisina huumeina". Aineilla ei yleensä ole lääkinnällistä tai teollista käyttöä.

Valtioneuvosto antoi torstaina 1. maaliskuuta asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 12. maaliskuuta 2012. Siitä lähtien edellä mainittujen aineiden valmistus, maahantuonti, myynti, hallussapito ja käyttö ovat huumausainelain mukaisesti kiellettyä. Huumausainelain mukaisena lupaviranomaisena toimii Fimea.

Lue lisää:

Valtioneuvoston tiedote 1.3.2012

Valtioneuvoston asetus (117/2012) huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta

Lisätietoa:

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4476

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.