Sisältöjulkaisija

null Tekesiltä kehittämisrahaa lääkkeiden järkevän käytön edistämiseen

Tekesiltä kehittämisrahaa lääkkeiden järkevän käytön edistämiseen

12.2.2014

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoima ikäihmisten järkevää lääkehoitoa edistävä moniammatillinen verkosto on saanut rahoitusta innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä. Tekes tukee moniammatillisia toimintamalleja kehittävää hanketta noin 360 000 euron rahoituksella. Rahoitus myönnettiin Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa –ohjelmasta.

Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Mehiläinen Oy, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja Suomen Terveystalo Oy. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja lääkitysongelmaisen potilaan tunnistamiseen sekä eriasteisiin lääkitysten tarkistuksiin ja arviointeihin. Tämän lisäksi hankkeessa rakennetaan paikallista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää moniammatillisia lääkkeiden järkevää käyttöä edistäviä toimintamalleja, joissa yhdistetään farmaseuttinen osaaminen, hoitotyön osaaminen ja lääkärin osaaminen. Tällaisia toimintamalleja ei ole aiemmin Suomessa kehitetty tai kokeiltu.

Toimintamallien toimivuus edellyttää kehitystä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla sekä erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä. Tämän vuoksi hankkeessa on mukana monipuolisesti yksityisiä ja julkisia toimijoita.

Hanketta valmisteltiin Fimean koordinoimana ja se on osa moniammatillisen verkoston toimintaa. Moniammatillisen verkoston kautta hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt levitetään valtakunnalliseksi toiminnaksi.

Lue lisää:

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi