Sisältöjulkaisija

null Miten tutkimuksessa ilmenneet haittavaikutukset ilmoitetaan Fimealle?

Miten tutkimuksessa ilmenneet haittavaikutukset ilmoitetaan Fimealle?

Haittavaikutukseksi katsotaan haittatapahtuma, joka voi johtua lääkkeestä. Vakavat odottamattomat haittavaikutukset tulee raportoida viranomaiselle nopeutetusti. Kaupalliset toimeksiantajat tekevät nämä ilmoitukset EudraVigilance-verkoston kautta.

Jos toimeksiantaja ei kuulu EudraVigilance-verkostoon (akateemiset toimijat), ilmoitus tulee lähettää suojattuna/turvasähköpostina Fimealle osoitteeseen FI-CTA (a) fimea.fi. 

Lisätietoa: /valvonta/kliiniset_laaketutkimukset/sahkoinen_haittavaikutusjarjestelma

23.3.2021