Tarkastajan virka

3.12.2008

Lääkelaitoksen terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -osastolla on tullut haettavaksi

Tarkastajan virka

Viran tehtäviin kuuluvat lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden arviointia ja valvontaa sekä turvallisen käytön edistämistä ja ammattimaisten käyttäjien neuvontaa ja opastusta. Tehtäviin sisältyy myös lääkintälaitteita koskevien vaaratilanneilmoitusten käsittelyä sekä kotimaisten terveydenhuollon laitteiden valmistajien tarkastustoimintaa.

Hakijalta edellytetään terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa koulutusta sekä usean vuoden vahvaa käytännön kokemusta terveydenhuollosta ja lääkinnällisistä laitteista. Perehtyneisyys laitekehitykseen sekä terveydenhuoltoprosessien ja toimintamallien tuntemus katsotaan viran hoidon kannalta eduksi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi:

  • kykyä itsenäiseen ja kansainväliseen työskentelyyn
  • tarkastustoimintaan liittyvää matkustusvalmiutta
  • hyvää yhteistyökykyä monitieteellisessä työyhteisössä
  • kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun

Tarkastajan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 8, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2 768,67 euroa/kk. Virasta maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta.

Lisätietoja ylitarkastajan virasta antaa tarvittaessa osastopäällikkö, professori Tomi Kauppinen, puhelin (09) 4733 4241.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lääkehallinnon uudistamisprojektin. Ks. lisätietoja www.stm.fi

Hakemukset, joita ei palauteta, on toimitettava 22.12.2008 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 550-119-08). Hakemuksen voi myös toimittaa Lääkelaitoksen kirjaamoon osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

Annonsen kan läsas på Läkemedelsverkets webbsidor på adressen www. lakemedelsverket.fi

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

 

Jaa tämä sivu