Takaisin edelliselle sivulle

Tamiflusta raportoitu keskushermostoon ja psyykeen liittyviä haittoja

Tamiflusta raportoitu keskushermostoon ja psyykeen liittyviä haittoja

23.3.2007

Tamiflusta raportoitu keskushermostoon ja psyykeen liittyviä haittoja

Haittavaikutusseurannan myötä Euroopan lääkevirasto EMEA on saanut Japanista uusia ilmoituksia Tamiflun käytön yhteydessä esiintyneistä, keskushermostoon ja psyykeen liittyvistä haittatapahtumista. Influenssa ja korkea kuume saattavat aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin mitä haittailmoituksissa on raportoitu.

Tamiflu (oseltamiviiri) on influenssa A- ja B-virusten neuraminidaasientsyymin estäjä. Tamiflun käyttöaihe on yli 1-vuotiaiden lasten ja aikuisten influenssan ehkäisy ja hoito.

EMEAn ihmislääkekomitea (CHMP) on ehdottanut Tamiflun valmisteyhteenvetoon seuraavanlaista lisäystä: ”Tamiflun käytön aikana on raportoitu kouristuksia, tajunnan häiriöitä, käytöshäiriöitä, hallusinaatioita ja deliriumia. Harvinaisissa tapauksissa nämä oireet ovat johtaneet tahattomiin vammautumisiin. Potilaita, etenkin lapsia, on seurattava huolellisesti ja hoitavaan lääkäriin tulisi ottaa heti yhteyttä, jos potilas käyttäytyy poikkeavasti.”

EMEAn arvion mukaan Tamiflusta saatava hyöty on edelleen suurempi kuin mahdolliset haitat, eli hyöty-haitta –suhde on positiivinen. EMEA seuraa edelleen tiiviisti Tamiflun turvallisuutta.

Lääkelaitokselle ei ole ilmoitettu vakavia neuropsykiatrisia haittoja.  

Lisätietoja antavat:

Erkki Palva, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4288

Radhakrishnan Rajaratnam, ylilääkäri, p. (09) 4733 4413

Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut Tamiflun määräämiseen liittyvän rajoituksen poistamisesta verkkosivuillaan 8.3.2007: http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/10616/index.htx

 

Jaa tämä sivu