Sisältöjulkaisija

null Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmät haltuun etäkurssilla joulukuussa

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmät haltuun etäkurssilla joulukuussa

13.10.2020

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI järjestää joulukuussa kaksi puolikasta päivää (2.12 ja 9.12 klo 8.30–12) kestävän etäkoulutuksen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmien perusteista. Koulutus järjestetään 2.12. ja 9.12. klo 8.30–12, ja se on suunnattu ensisijaisesti jatko-opiskelijoille ja tutkijoille.

Kouluttajana toimii tutkija Jani Ruotsalainen Fimeasta. Janilla on 15 vuoden kokemus Cochrane-katsausten laadinnasta, toimittamisesta, vertaisarvioinnista ja julkaisemisesta Cochrane Work -ryhmän Managing Editorina Työterveyslaitoksella.

Halukkaat saavat kurssin jälkeen osallistumisestaan todistuksen, jonka avulla he voivat itse hakea kurssista opintopisteitä. Kurssin järjestäjät ovat arvioineet opetuskokonaisuuden olevan noin 1,5 opintopisteen arvoinen suoritus.

Kurssi on ilmainen.

Kurssilla opetuksen punaisina lankoina ovat tehokkuus ja laatu

Rajallisesta käytettävissä olevasta opetusajasta tullaan ottamaan kaikki teho irti. Tämä tarkoittaa, että osallistujien odotetaan tekevän ennen kurssin alkamista joukon ennakkotehtäviä, joiden tekemiseen menee karkeasti arvioituna yhteensä noin kaksi työpäivää.

Ennakkotehtävät luetellaan kurssiohjelmassa, joka on tämän verkkouutisen liitteenä. Tehokkuus tarkoittaa myös sitä, että kurssi tulee olemaan sisällöltään melkein kuin Wikipedia-artikkeli eli täynnä linkkejä. Tarkoitus on antaa osallistujille yleisnäkymä siitä, mikä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, ja riittävä opastus siitä, mistä löytyy lisätietoa kustakin työvaiheesta ja osa-alueesta ja siihen soveltuvasta työvälineestä.

Viimeisenä tehokkuus tarkoittaa, että aikarajoitteista johtuen kurssilla ei voida käsitellä kaikkia erilaisista tutkimuskysymyksistä ja -menetelmistä johtuvia eroavaisuuksia katsauksen laadinnassa. Näin ollen kurssilla käsiteltävä perusmalli systemaattiselle katsaukselle on jonkinlaisen terveyttä edistävän intervention vaikuttavuutta selvittävä katsaus, johon sisällytetään vain satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT), jollaisia tyypillisesti ovat mm. Cochrane-katsaukset.

Kurssilla keskustellaan laadusta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kontekstissa kolmella eri tasolla, jotka ovat: koko katsauksen taso, jokaisen katsaukseen sisällytettävän tutkimuksen taso, sekä synteesin tuloksena syntyvän näytön taso. 

Hakustrategiasi esimerkiksi julkiseen kommentointiin?

Halutessaan osallistujat voivat myös lähettää laatimansa tai suunnitteilla olevan systemaattisen hakustrategiansa kurssin vierailevan luennoitsijan, informaatikko Heikki Laitisen julkisesti arvioitavaksi. Hän käy kurssilla hakustrategiaklinikassaan läpi enintään kolme hakustrategiaa. Lähetä hakustrategiasi Heikille (heikki.laitinen@uef.fi) viimeistään maanantaina 9.11.

Ilmoittaudu kurssille

Ilmoittaudu kurssille. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.11.

Linkit ennakkotehtävien suorittamista edesauttaviin videoihin ja dokumentteihin löytyvät kurssin ohjelmasta.

Lue lisää

Kurssin ohjelma (pdf)

RATTI-verkosto

Lisätietoja antaa

  • Jani Ruotsalainen, tutkija, p. 029 5223 533
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.