Takaisin edelliselle sivulle

Syrjäseutujen lääkehuoltoa kehitettävä uudistamalla apteekkijärjestelmää

Syrjäseutujen lääkehuoltoa kehitettävä uudistamalla apteekkijärjestelmää

2.10.2007

Syrjäseutujen lääkehuoltoa kehitettävä uudistamalla apteekkijärjestelmää

Lääkelaitos on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle apteekkityöryhmän muistiosta ja siinä esitetyistä ehdotuksista.

Lääkelaitos toteaa, että lääkejakelujärjestelmä on lähtökohdiltaan terveyspoliittinen - tavoitteena on lääkkeiden alueellisen saatavuuden turvaaminen ja lääkkeiden samanhintaisuus.

Työryhmä esittää perustuslain elinkeinonvapautta koskevien säädösten pohjalta nykyisen rajoituksen poistamista sivuapteekkien määrässä. Työryhmä ei kuitenkaan esitä esimerkkejä, joilla elinkeinonvapautta lisäämällä olisi päästy vastaaviin terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Lääkelaitos katsoo, että hallitsematon sivuapteekkien lukumäärän lisääminen ei paranna syrjäseutujen lääkehuoltoa, vaan johtaisi todennäköisesti sivuapteekkien sijoittumiseen voimakkaimmin kehittyville kaupunkialueille, joilla lääkejakelu on jo nykyisellään riittävä.

Lääkelaitos kannattaa tarpeellisena työryhmän ehdotusta apteekkimaksun kanssa samanaikaisesti toteutettavasta lääketaksan muutoksesta, jolla varmistetaan hinnan alennuksen siirtyminen lääkkeen ostajalle ja lääkekorvausjärjestelmään. Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan alueelliset apteekkipalvelut turvataan jatkossa kestävästi luomalla edellytyksiä taloudellisesti omillaan toimeentulevalle apteekkitoiminnalle sen sijaan, että luotaisiin uusia hallinnollisia järjestelmiä turvaamaan erityisesti pienten apteekkien toimintaa.

Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan lääkkeiden alueellisen saatavuuden turvaamisessa tulisi keskittyä apteekkijärjestelmän uudistamiseen liittyviin kysymyksiin. Sivuapteekkijärjestelmää uudistamalla voidaan ensisijaisesti turvata syrjäseutujen apteekkipalveluja. Lääkkeiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi sivuapteekin ja lääkekaapin palvelut tulisi kuitenkin voida kytkeä paremmin julkisen terveydenhuollon tai muihin kunnan tarjoamiin palveluihin. Lääkelaitos haluaa lisätä kuntien vastuuta alueellisen apteekkipalveluiden saatavuuden ja tarpeen arvioimisessa.

Lue lisää: lausunto 28.9.2007 (pdf)

Lisätietoja antavat:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu