Takaisin edelliselle sivulle

Suunnittelijan virka

Suunnittelijan virka

3.12.2007

Suunnittelijan virka

Lääkelaitoksen yleiselle osastolle on tullut haettavaksi

Suunnittelijan virka

(Tietoresurssienhallinta-yksikkö)

Asiakirjahallinnon suunnittelijan tehtäviin kuuluu:

 • asiankäsittelysuunnitelman ja arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen ja ylläpito
 • asiakirjahallinnon metatietomäärittelyjen laatiminen ja ylläpito
 • osallistuminen asiakirjahallintotoimen kehitystehtäviin (projektit, prosessit, ohjeistus)
 • asiakirjahallinnon normiympäristön ja toimialan seuranta ja soveltaminen toimintaan
 • asiakirjahallinnan tuki- ja asiakaspalvelutehtävät sekä tilastojen ja raporttien laatiminen
 • asiakirjahallinnan tukeminen

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulutasoista asiakirjahallinnonalan tutkintoa
 • kiitettävää asiakirja- ja asiahallinnan tuntemusta
 • hyvää osaamista arkistotoimesta ja rekisteröinnistä
 • perusosaamista informaatio- ja tietoarkkitehtuureista
 • kokemusta tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnan tietojärjestelmäratkaisuista
 • kokemusta lääketoimialasta ja lupaviranomaistoiminnasta
 • vähintään 2 vuoden työkokemusta vastaavista tehtävistä

Suunnittelijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 6, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2237,04 euroa / kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40% vaativuuden mukaisesta palkasta.

Lisätietoja virasta antaa asiakirjahallinnon suunnittelija Päivi Laakso, puh. (09) 4733 4359.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon perjantaihin 21.12.2007 klo 16.15 mennessä osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu