Sisältöjulkaisija

null Suosituksia suurten ibuprofeeni-annosten käyttöön

Suosituksia suurten ibuprofeeni-annosten käyttöön

14.4.2015

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on saanut valmiiksi ibuprofeeniin liittyvien sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvien riskien arvioinnin. Arviointi vahvistaa, että suuriin ibuprofeeni-annoksiin (2400 mg/vrk tai enemmän) liittyy vähän lisääntynyt riski saada esim. sydäninfarkti tai aivohalvaus. Lisääntynyt riski on vastaavanlainen kuin joillakin muillakin tulehduskipulääkkeillä, kuten COX-2 estäjillä tai diklofenaakilla.

Lisääntynyttä riskiä sydän- ja verenkiertojärjestelmän haittoihin ei todettu annoksilla, jotka ovat korkeintaan 1200 mg/vrk, mikä on suurin itsehoidossa tavallisesti käytetty vuorokausiannos.

Jotta riski sydän- ja verenkiertojärjestelmän haitoille olisi mahdollisimman pieni, PRAC suositteli, että 2400 mg /vrk tai suurempia ibuprofeeni-annoksia pitäisi välttää niillä potilailla, joilla on vakava sydän- tai verenkiertohäiriö esim. sydämen vajaatoiminta tai joilla on aiemmin ollut sydäninfarkti tai aivohalvaus. Pitkäaikaista hoitoa varsinkin suurilla ibuprofeeni-annoksilla pitää tarkasti harkita myös niillä potilailla, joilla on muita sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvia riskitekijöitä, kuten korkea verenpaine, diabetes, korkea veren kolesteroliarvo tai jotka tupakoivat.

PRAC arvioi myös ibuprofeenin ja pieniannoksisen asetyylisalisyylihapon (ASA) yhteisvaikusta. Pieniannoksista ASAa käytetään estämään veritulppien muodostumista ja ehkäisemään sydäninfarktia ja aivohalvausta. Laboratoriotutkimuksissa ibuprofeeni on estänyt ASAn vaikutusta. Pitkäaikaisen ibuprofeeni hoidon vaikutus ASAn veritulppien muodostumista ehkäisevään vaikutukseen on edelleen epävarmaa. Satunnaisen ibuprofeenin käytön ei pitäisi vaikuttaa pieniannoksisen ASAn hyödyllisiin vaikutuksiin.

PRACin suositusta käsittelee seuraavaksi myyntilupien tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinaatioryhmä (CMDh) sekä tarvittaessa Euroopan komissio, jotka antavat asiasta lopullisen päätöksen.

Lue lisää:

EMAn tiedote 13.4.2015

Fimea tiedote 16.6.2014

Lisätietoja arviointiprosessista

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri p. 029 522 3455

Terhi Lehtinen, ylilääkäri p. 029 522 3377

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi