Sisältöjulkaisija

null Suositukset metformiinin käytöstä munuaisten vajaatoiminnassa päivitetään

Suositukset metformiinin käytöstä munuaisten vajaatoiminnassa päivitetään

17.10.2016

Euroopan lääkevirasto (EMA) on arvioinut, että metformiinia sisältäviä lääkevalmisteita voi käyttää tyypin 2 diabetespotilaille, joilla on kohtalainen munuaisten vajaatoiminta. Valmisteiden tuoteinformaatioon tulee päivitys vasta-aiheesta, annosteluohjeista, seurannasta ja varotoimista potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

Tähän saakka metformiinin käyttö on ollut vasta-aiheista kohtalaisessa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Metformiini voi lisätä harvinaisen mutta vaarallisen haittavaikutuksen, maitohappoasidoosin, ilmaantuvuutta, ja munuaisten vajaatoiminta lisää maitohappoasidoosin vaaraa. Tieteellisen kirjallisuuden, kliinisten tietojen, epidemiologisten tutkimusten ja voimassa olevien hoitosuositusten perusteella EMA kuitenkin päätteli, että suuri osa munuaisten kohtalaista vajaatoimintaa sairastavista diabetespotilaista voisi hyötyä metformiinihoidosta. Tarkoilla annosteluohjeilla sekä seurannalla ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana pyritään vähentämään mahdollinen lisäriski niin pieneksi kuin suinkin mahdollista. Metformiini on jatkossakin vasta-aiheinen vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (GFR<30 ml/min).

Kuivuminen esimerkiksi kuumetaudin, oksentelun ja ripulin aikana altistaa maitohappoasidoosille, joten potilaita on neuvottava ottamaan yhteyttä lääkäriin tai diabeteshoitajaan tai jopa tauottamaan metformiini lyhyeksi ajaksi tällaisten sairauksien yhteydessä. Myös runsas alkoholin käyttö lisää riskiä maitohappoasidoosille.

Terveydenhuollon ammattilaisten on huomattava, että yhdistelmävalmisteissa myös toinen yhdistelmässä mukana oleva lääkeaine, kuten glukoosinpoistaja (SGLT2:n estäjä) tai gliptiini (DPP-4:n estäjä), voi vaatia munuaisten vajaatoiminnan ottamista huomioon.

Metformiinia sisältäviä lääkkeitä markkinoivia yrityksiä pyydetään tarkoin seuraamaan ja analysoimaan uudet maitohappoasidoositapaukset ja raportoimaan ne määräaikaisissa turvallisuusraporteissa sen seuraamiseksi, ettei maitohappoasidoosi yleisty.

Metformiinivalmisteiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet päivitetään uuden arvion mukaisiksi. Samalla varmistetaan yhdenmukainen ohjeistus Euroopan Unionin alueella.

Lue lisää:

EMA:n tiedote

Lisätietoa Euroopassa keskitetysti hyväksytyistä metformiinia sisältävistä valmisteista