Takaisin edelliselle sivulle

Suomessa käynnistyi viime vuonna aiempaa vähemmän kliinisiä lääketutkimuksia

Suomessa käynnistyi viime vuonna aiempaa vähemmän kliinisiä lääketutkimuksia

1.7.2010

Suomessa käynnistyi viime vuonna aiempaa vähemmän kliinisiä lääketutkimuksia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tehtiin viime vuonna ilmoitus tai hakemus 201 uudesta kliinisestä lääketutkimuksesta, jotka käynnistyvät Suomessa. Määrä on vaihdellut 2000-luvulla ollen korkeimmillaan 293 vuonna 2004. Tiedot ilmenevät Kliinisten lääketutkimusten tilastosta, johon on koottu julkisena pidettävät tiedot Fimealle (31.10.2009 saakka Lääkelaitokselle) ilmoitetuista kliinisistä lääketutkimuksista vuonna 2009.

Ilmoitetuista tutkimuksista suurin osa (62 %) koski kansainvälisiä monikeskustutkimuksia, kuten aiempinakin vuosina. Kaikista tutkimuksista eniten oli faasin III tutkimuksia (39 %). Kaikista tutkimuslääkkeistä biologisia valmisteita oli 15 % ja myyntiluvallisia lääkkeitä 43 %.

Eniten uusia tutkimuksia ilmoitettiin hermostoon vaikuttavien lääkeaineiden (26 %) sekä syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien (17 %) ryhmissä. Seuraavaksi eniten tutkimuksia ilmoitettiin systeemisesti vaikuttavien infektiolääkkeiden (15 %), sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden (11 %) ja ruoansulatuselimistön ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeiden ryhmissä (9 %).

Tutkittavina oli 20 %:ssa tutkimuksista terveitä vapaaehtoisia ja 80 %:ssa potilaita. Keskimäärin yhteen tutkimukseen osallistui 30 tutkittavaa, mutta eri tutkimuksissa määrä vaihteli välillä 1 – 4000. Ilmoitetut tutkimukset olivat kestoltaan keskimäärin vuosi ja viisi kuukautta.

Fimea pyysi lisäselvityksiä noin kolmannekseen tutkimusilmoituksista/-hakemuksista (29 %). Käynnissä oleviin tutkimuksiin liittyviä tutkimussuunnitelman olennaisista muutoksia ilmoitettiin 397 kappaletta. Fimealle toimitettiin selvitykset 195 aiemman tutkimuksen tuloksista.

Lue lisää:

Kliinisten lääketutkimusten tilasto 2009 (pdf)

Lisätietoja:

Eija Mikkonen, kliinisten lääketutkimusten koordinaattori, puh. (09) 4733 4440

Esko Nuotto, yksikön päällikkö, puh. (09) 4733 4327

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Jaa tämä sivu