Sisältöjulkaisija

null Suomalaisten potilaiden veriturvallisuus ei ole vaarantumassa

Suomalaisten potilaiden veriturvallisuus ei ole vaarantumassa

5.6.2013

Suomalaisten potilaiden veriturvallisuus ei ole vaarantumassa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on saanut tiedon Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun suunnittelemista muutoksista toimintaansa. Muutosten taustalla on Veripalvelun taloudellinen tilanne.

Fimean arvion mukaan suomalaisten potilaiden veriturvallisuus ei ole vaarantumassa. Fimean Veripalvelulta saamien tietojen mukaan verituotteita tulee riittämään jatkossakin niitä tarvitseville potilaille.

Fimea on edellyttänyt Veripalvelulta varautumista toiminnan muutoksista mahdollisesti aiheutuviin ongelmatilanteisiin ja tulee seuraamaan muutosten vaikutuksia tarkasti.

Fimean tehtävänä on ohjata ja valvoa veripalvelu- ja kudoslaitostoimintaa Suomessa. Sekä veripalvelu- että kudoslaitostoiminta edellyttää Fimean myöntämää toimilupaa. Toimintaa koskevan lainsäädännön ja valvonnan tarkoituksena on varmistaa verensiirtoon tai muihin hoidollisiin tarkoituksiin käytettävien veri- ja kudostuotteiden laatu ja turvallisuus.

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. 029 522 3200

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.