Sisältöjulkaisija

null Statiinin käyttö voi lisätä äkillisen haimatulehduksen riskiä

Statiinin käyttö voi lisätä äkillisen haimatulehduksen riskiä

8.9.2015

Fimea tutki statiinien ja äkillisen haimatulehduksen yhteyttä suomalaisessa rekisteriaineistossa. Statiinit alentavat veren kolesterolipitoisuutta ja niitä käytetään sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi.

Tutkimuksen mukaan statiinin käyttö voi lisätä äkillisen haimatulehduksen riskiä. Riski tulee esiin korostuneesti ensimmäisen käyttövuoden aikana. Tulokset viittaavat siihen, että vuosittain viisi statiinin käyttäjää kymmenestätuhannesta sairastuu alkoholin käytöstä riippumattomaan haimatulehdukseen.Toisaalta tiedetään, että statiinien tunnetuimman vakavan haittavaikutuksen, lihassairauden nimeltä rabdomyolyysi, saa arviolta neljä käyttäjää sadastatuhannesta.

Tapaus-verrokkitutkimuksessa käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoja sairaalahoitoon liittyvistä diagnooseista vuosilta 2008–2010 sekä Kelan tietoja reseptilääkityksistä vuodesta 2003 lähtien. Tutkimus tehtiin yhteystyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.

Tulokset perustuvat 4 376 potilaaseen, joita oli hoidettu sairaalassa äkillisen haimatulehduksen takia, sekä 19 859 väestöstä satunnaisesti valittuun ikä- ja sukupuolivakioituun verrokkiin. Haimatulehdukseen sairastuneista 826 (19 %) ja verrokeista 2589 (13 %) oli käyttänyt statiineja. Tutkimus kohdistui niihin statiinin käyttäjiin, jotka olivat aloittaneet käytön vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Haimatulehdus on mainittu kaikkien statiineja sisältävien lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedoissa mahdollisena haittavaikutuksena. Statiinin käyttö on pidettävä mielessä mahdollisena harvinaisena haimatulehduksen syynä.

Viite: Kuoppala J, Pulkkinen J, Kastarinen H, Kiviniemi V, Jyrkkä J, Enlund H, Happonen P, Paajanen H. Use of statins and the risk of acute pancreatitis: a population-based case-control study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 Aug 24. [Ennakkojulkaisu verkossa].

Lisätietoja antaa

  • Jaana Kuoppala, tutkijalääkäri, p. 029 522 3522
  • Hannu Paajanen, gastroenterologisen kirurgian professori, p. 040 358 9905