Sisältöjulkaisija

null Statiinihoidon aloituskäytännöistä uutta tutkimustietoa

Statiinihoidon aloituskäytännöistä uutta tutkimustietoa

23.2.2011

Statiinihoidon aloituskäytännöistä uutta tutkimustietoa

Valmistuneen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kolesterolilääkityksen aloituksessa käytetty statiiniannos on pieni suhteessa annoksiin, joista on eniten näyttöä sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisyssä. Aloittamalla statiinihoito riittävällä annoksella voidaan jossain määrin välttää hoidon muutoksia ja siitä syntyviä kustannuksia.

Tutkimuksessa oli mukana lähes 27 000 suomalaista, jotka aloittivat statiinilääkityksen syys-joulukuussa 2007. Vuoden 2007 syksyllä 94 prosenttia statiinihoidoista aloitettiin suositusten mukaisesti simvastatiinilla. Hoito aloitettiin yleensä pienin tablettivahvuuksin (10 tai 20 mg), ja neljäsosa uusista käyttäjistä siirtyi suurempaan tablettivahvuuteen tai toiseen statiiniin ensimmäisen hoitovuoden aikana.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että hoidon aloituksessa käytetty statiiniannos on ollut ja on edelleen pieni suhteessa annoksiin, joista on eniten näyttöä sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisyssä. Myös Käypä hoito -suosituksen mukaan statiinin aloitusannoksen on syytä olla riittävän tehokas, esimerkiksi simvastatiinia 40 mg vuorokaudessa. Aloittamalla statiinihoito riittävän suurella annoksella voidaan jossain määrin vähentää annoksen säätämisestä johtuvia laboratorio- ja vastaanottokäyntejä.

Statiinihoidon tärkein kohderyhmä ovat suuressa valtimotautivaarassa olevat henkilöt. Tutkimuksen tulosten mukaan vuonna 2007 vajaa kolmannes statiinihoidon aloittajista kuului suuren sydän- ja verisuonitapahtuman riskin ja noin neljäsosa pienen riskin ryhmään. Etenkin pienen riskin ryhmän potilailla kokonaisriskin ja statiinilääkityksen odotettujen hyötyjen huolellinen arviointi on tarpeen hoitoa aloitettaessa.

Tiedot ilmenevät statiinien aloituskäytäntöihin liittyvästä Suomen Lääkärilehden artikkelista, joka on ilmestynyt osana Kelan ja Turun yliopiston statiinien käyttöä koskevaa STATEAM-yhteishanketta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on hankkeessa mukana tutkijapanoksella. Tutkimuksessa käytetyt tiedot poimittiin Kelan resepti- ja erityiskorvausoikeuksien rekistereistä.

Lue lisää:

Lue koko artikkeli Lääkärilehdestä.

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, p. 050 447 2886