Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila avaa Lääkehoidon päivän Näkökulmia-sarjan

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila avaa Lääkehoidon päivän Näkökulmia-sarjan

9.11.2016

Valmistautuminen valtakunnalliseen Lääkehoidon päivään 16.3.2017 on alkanut teemalla ”Kuka tietää lääkityksesi?”. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila avaa kolumnisarjan Lääkehoidon päivän verkkosivuilla.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteina on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.

Yhtenä tulevaisuuden tavoitteena voisi myös olla, että jokainen meistä osallistuisi oman terveytensä ja sairautensa hoitoon mahdollisimman aktiivisesti”, toivoo sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ensimmäisessä Näkökulma-kirjoituksessa.

”Terveydenhuollon ammattilaiset ovat silloin asiantuntijoita, jotka tässä tilanteessa tarvittaessa auttavat, kannustavat ja sparraavat potilaita selviytymään.  Tässä työssä tarvitaan kunnon työkaluja - ja yksi niistä on juuri ajantasainen lääkityslista.”
 

Lääkehoidon päivän teemana ajantasaisen lääkitystiedon hyödyntäminen

Vuonna 2017 Lääkehoidon päivän tavoitteena on herättää keskustelua siitä, miten lääkkeen käyttäjä ja terveydenhuollon ammattilainen voivat hyödyntää ajantasaisen lääkityslistan tietoja. Mukana pidettävän listan avulla terveydenhuollon ammattilaiset saavat kokonaiskuvan potilaan lääkityksestä ja lääkitysturvallisuus paranee.

Tulevan talven aikana lääkkeiden käyttäjät, alan ammattilaiset ja poliitikot kuvaavat ajantasaisen lääkitystiedon merkitystä omista näkökulmistaan Lääkehoidon päivän verkkosivujen kolumni-sarjassa.
 

Valtakunnallisesti suunniteltu, paikallisesti toteutettu

Teemapäivä toteutetaan paikallisina tapahtumina esimerkiksi apteekeissa, oppilaitoksissa ja terveydenhuollon toimipisteissä eri puolilla Suomea. Järjestäjiksi toivotaan lääke- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä potilasyhdistyksiä. Yksi päivän tavoitteista on myös lisätä paikallista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi ensi vuonna viidettä kertaa järjestettävän teemapäivän suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä useiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lääkehoidon päivän verkkosivut päivitetään loppuvuoden aikana, muun muassa tapahtumajärjestäjille tarjotaan valmiita materiaaleja ja ohjeita teemapäivän toteutuksen tueksi. Tiedot paikallisista tapahtumista kootaan Lääkehoidon päivän verkkosivujen Tapahtumat-osioon, Tapahtumailmoittautuminen avataan heti vuoden 2017 alussa.
 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan näkökulma-kirjoitus

Lääkehoidon päivän verkkosivut

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi