Takaisin edelliselle sivulle

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä esittää uuden lääkealan keskuksen perustamista

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä esittää uuden lääkealan keskuksen perustamista

19.8.2008

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä esittää uuden lääkealan keskuksen perustamista

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä on tänään esitellyt ehdotuksensa lääkehuollon hallinnon kehittämiseksi. Ehdotuksen mukaan lääkealaa koskevia tehtäviä kootaan sekä niiden koordinointia ja yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään parannetaan. Uusi keskus on tarkoitus alueellistaa ja uudeksi sijoituspaikaksi selvitetään mm. Oulua tai Kuopiota. Uuden keskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2009 aikana.

Keskuksen tehtäväksi on suunniteltu lääketutkimusta ja kehittämistä, hyvien käytäntöjen levittämistä, kokonais- ja kustannusvaikuttavuusarvioita sekä osin lupamenettelyjä, kuten lääkkeiden myyntilupien myöntäminen. Osa Lääkelaitoksen nykyisistä lupa- ja valvontatehtävistä, kuten apteekkilupien, veripalvelulaitoslupien ja kudoslaitoslupien myöntäminen sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvontaan liittyvät menettelyt, on tarkoitus siirtää uuteen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon.

Ylijohtaja Wahlroos, miten Lääkelaitos näkee esitetyn uuden keskuksen perustamisen tukevan lääkehuollon keskittämistä ja lääkehuollon korkean tason säilyttämistä?

- Organisaatiouudistuksella on hyvät ja kannatettavat tavoitteet. On ymmärrettävää, että lääkehuollon monipuolista kehittämistä tarvitaan valvonnan ohella. Toisaalta hieman arveluttaa se, että lääkehallintoa olisi kuitenkin kahdessa virastossa.

Vaikuttavatko nyt suunnitellut muutokset Laitoksen toimintaan ja miten?

- Näiden linjausten jatkovalmistelussa tarkentuu moni asia. Kuitenkin on aivan selvää, että uusi lääkealan keskus on eri asia kuin nykyinen Lääkelaitos. Näin ollen muutokset Lääkelaitokselle ovat merkittäviä.

Mitkä ovat mielestänne jatkovalmistelun kannalta olennaisimmat kysymykset?

- Olennaista on ensiksikin se, kuten aina organisaatiouudistuksissa, että henkilöstön asema muutoksissa otetaan asianmukaisesti huomioon. Asiakysymyksissä kaksi aihetta nousee yli muiden: lääkevalvonnan erittäin syvällinen EU-sidonnaisuus ja siinä hankitun osaamisen ja toimintakyvyn säilyminen. Toinen kysymys liittyy lääkevalvonnan ja terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan valvonnan synergiaetuihin, jotka meillä nyt on. Suomen kannalta on tärkeää, ettei sen hankkimaa asemaa eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa menetetä.

Miten suhtaudutte alueellistamiseen?

- Lääkelaitoksen tehtävien alueellistamista on selvitetty aiemminkin. Tuolloin johtopäätökset puolsivat nykyistä sijoittautumista. Nyt ollaan selvittämässä perustettavan uuden lääkealan keskuksen sijoittumista.

Lue lisää esitetystä uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: www.stm.fi

Lisätietoja:

Hannes Wahlroos, ylijohtaja, professori, p. (09) 4733 4200

 

Jaa tämä sivu