Sisältöjulkaisija

null Sinkkioksidia sisältävien eläinlääkkeiden myyntiluvat perutaan – siirtymäaika enimmillään 5 vuotta

Sinkkioksidia sisältävien eläinlääkkeiden myyntiluvat perutaan – siirtymäaika enimmillään 5 vuotta

10.8.2017

Euroopan komissio päätti 26. kesäkuuta 2017 peruuttaa tuotantoeläimille suun kautta annettavien sinkkioksidia sisältävien eläinlääkevalmisteiden myyntiluvat EU:ssa. Jäsenmaille annettiin enintään viisi vuotta aikaa komission päätöspäivästä lukien peruuttaa kansalliset myyntiluvat.

Helmikuussa 2016 Ranska ja Hollanti pyysivät Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomiteaa arvioimaan sinkkioksidia sisältävien eläinlääkkeiden käytöstä aiheutuvien ympäristövaikutusten ja mikrobilääkeresistenssin riskiä. Arviointi koski kaikkia Euroopassa hyväksyttyjä tuotantoeläinten sinkkioksidivalmisteita.

Sinkkioksidia sisältäviä eläinlääkevalmisteita käytetään Euroopassa sikojen vieroitusripulin ehkäisyyn. Suomessa on yksi myyntiluvallinen valmiste, sialle suun kautta annettava Vetzin vet 1000 mg/g esisekoite lääkerehua varten, joka on tarkoitettu ripulin ehkäisyyn vieroitetuilla porsailla 10 viikon ikään asti (kts. valmisteyhteenveto).

Eläinlääkekomitean arvion mukaan sinkkioksidia sisältävien valmisteiden aiheuttama ympäristöriski on suurempi kuin valmisteista saatava kliininen hyöty. Lisäksi arviossa todettiin, että sinkkioksidin käyttöön liittyy yhteys mikrobilääkeresistenssiin, mutta riskin suuruutta ei pystytty arvioimaan. Eläinlääkekomitea suositteli Euroopan komissiolle tuotantoeläimille suun kautta annettavien sinkkioksidia sisältävien eläinlääkevalmisteiden myyntilupien peruuttamista. Kesäkuussa 2017 Euroopan komissio teki päätöksen eläinlääkekomitean suosituksen mukaisesti.

Myyntiluvat perutaan siirtymäajan jälkeen, jotta elinkeinolle jää aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen. Siirtymäaikana jäsenvaltioiden on löydettävä muita keinoja porsaiden kasvatuksessa vieroitusripulin ennaltaehkäisemiseksi. Euroopan komission päätöksen mukaan kyseessä olevien valmisteiden myyntiluvat Euroopan unionissa tulee peruuttaa viimeistään 5 vuoden kuluttua eli ennen heinäkuuta 2022.

Lue lisää:

Euroopan komission täytäntöönpanopäätös 26.6.2017 elintarviketuotantoon käytettäville lajeille suun kautta annettavien sinkkioksidia sisältävien eläinlääkkeiden myyntiluvista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY 35 artiklan mukaisesti (C(2017) 4529 final)

Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen liite I ”Luettelo eläinlääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, kohde-eläinlajeista, antoreitistä, hakijoista ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa” ja liite II ”Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntiluvan kieltämiselle ja olemassa olevien myyntilupien peruuttamiselle”

CVMP Press Release 17.3.2017 (EMA/CVMP/147249/2017)

Lisätietoja antaa

  • Martti Nevalainen, eläinlääkäri, p. 029 522 3411
  • Irmeli Happonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3330
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi