Sisältöjulkaisija

null Seminaari vastasi ajankohtaisiin kysymyksiin biosimilaareista – tallenne katsottavissa

Seminaari vastasi ajankohtaisiin kysymyksiin biosimilaareista – tallenne katsottavissa

23.5.2017

Fimean ja potilasjärjestöjen yhteistyönä järjestämä ”Lääkkeeksi biosimilaari – minulleko?” -seminaari kokosi lääkkeen käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia keskiviikkona 17.5.2017. Seminaarista nauhoitettu tallenne on katsottavissa Fimean Youtube-kanavalta.

Seminaarin aluksi Pekka Kurki kertoi mitä biologiset lääkkeet ja biosimilaarit ovat sekä miten niiden teho ja turvallisuus varmistetaan. Alkuperäisten biologisten lääkkeiden rinnalle kehitetyt vaihto- ja vertailukelpoiset biosimilaarit tuovat kalliiden lääkkeiden markkinoille odotettua hintakilpailua. Niiden käyttöönotto on aiheuttanut jo merkittäviä kustannussäästöjä muutaman viime vuoden aikana. Käytännön kokemuksia biosimilaarihoitojen määräämisestä diabetesta ja reumaa sairastaville potilaille kuultiin Mikko Honkasalon ja Heikki Vallealan kertomana. Kokemukset ovat toistaiseksi vielä vähäisiä, mutta positiivisia. Biologisen lääkkeen vaihdon biosimilaariin tulee perustua potilaan tarkkaan informointiin, vaikkakin käytännössä aika vastaanotolla jää lyhyeksi. 

Yasmin Khan-Vesterinen kertoi puheenvuorossaan kokemuksiaan biosimilaarihoidon aloituksesta ja hoidon toteutuksesta. Esityksessä korostuivat vakavaa kroonista sairautta sairastavan tiedontarpeet ja potilaalta itseltään vaadittava aktiivisuus. Erityisesti lääkevaihtotilanteessa potilaan perusteellinen ja yhdenmukainen informointi terveydenhuollon ammattilaisten puolelta on tärkeää.

Seminaarissa käydyn keskustelun perusteella potilaat kaipaavat erilaista tietoa lääkkeistä sairauden eri vaiheissa. Tärkeää on kertoa heille luotettavista tietolähteistä tai tahoista, joihin olla yhteydessä lääkitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Lääkkeeksi biosimilaari – minulleko? -seminaari järjestettiin Fimean, Suomen Diabetesliitto ry:n, Crohn ja Colitis ry:n, Suomen Reumaliitto ry:n, Suomen Syöpäpotilaat ry:n, Psoriasisliitto ry:n sekä Suomen Farmasialiitto ry:n yhteistyönä osana sosiaali- ja terveysministeriön vetämää Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaan lääkkeen määrääjän on hoidettava potilastaan ensisijaisesti edullisimmalla valmisteella, mikäli biologiselle lääkkeelle on tarjolla biosimilaari. Tulevaisuudessa biosimilaarit tulevat yleistymään usean sairauden lääkehoidossa.

Tallenne seminaarista Fimean Youtube-kanavalla

Verkkouutinen 17.5.2017

Lue lisää:

Fimea: Biosimilaarit

Lisätiedot:

Lääkkeeksi biosimilaari – minulleko? -seminaarin valmisteluryhmän pj. Irene Vuorisalo, erityisasiantuntija, Suomen Diabetesliitto, p. 0400 723 667, irene.vuorisalo@diabetes.fi

Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, p. 029 522 3442

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi