Sisältöjulkaisija

null Selvitys Fimean alueellistamisesta valmis

Selvitys Fimean alueellistamisesta valmis

16.6.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistamista selvittäneet professorit Juha Kinnunen ja Teemu Malmi luovuttivat raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle 16.6.2015.

Selvityshenkilöt totesivat, että Fimean alueellistaminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan ja että alueellistamispäätöksen toimeenpanon aikataulu nykyisellä keinovalikoimalla on mahdoton. Raportissa todetaan, että Fimean toimintakyky on kunnossa, eikä sitä tule vaarantaa, vaan viraston tulisi jatkossakin toimia monipaikkaisena. Raportissa kuitenkin ehdotetaan, että osa toiminnoista, kuten johto, tukitoiminnot ja Suomeen kohdistuvat tarkastus- ja valvontatoiminnot, tulee siirtää keskeisimmiltä osin Kuopioon. Jos nykyinen henkilöstö näiden toimintojen osalta ei ole halukasta siirtymään, ehdottavat selvityshenkilöt kollektiiviperusteisten irtisanomisten käyttöä.

Fimealle tärkeää osaava henkilöstö ja tyytyväiset asiakkaat

– Fimealle tärkeintä on osaava henkilöstö, sujuva toiminta sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys. Haluamme keskittyä tärkeään tehtäväämme lääkkeiden ja veri- ja kudostuotteiden valvojana sekä lääkealan kehittäjänä, toteaa Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi. – Tavoitteenamme on, että lääketutkimus, lääkkeiden saatavuus, lääkehoitojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus Suomessa ovat jatkossakin eurooppalaista huipputasoa.

Rajaniemi korostaa, että Fimealla on asiantunteva henkilöstö, joka työskentelee sujuvasti usealla paikkakunnalla hyödyntäen digitalisaatiota ja etätyön mahdollisuuksia. – Koko Fimean henkilöstö toivoo, että alueellistamisen tai virkojen pakkosiirtojen vuoksi ei jouduta irtisanomaan ketään. On huomioitava, että noin puolet henkilöstöstä on työskennellyt Fimeassa korkeintaan viisi vuotta. Kilpailemme samoista henkilöresursseista lääkealan toimijoiden kanssa. Irtisanomiset vaikuttaisivat välittömästi viraston toimintakykyyn. Valvonta- ja tarkastustoimintoihin kohdistuvat irtisanomiset pysäyttäisivät myös Fimean lakisääteisten tehtävien toteuttamisen, mistä olisi suora seurannaisvaikutus lääkealan elinkeinonharjoittajien toimintaan.

– Fimean toiminta rahoitetaan 85 prosenttisesti lääkealan toimijoilta saatavilla lääkevalmisteiden hakemusmaksuilla sekä lääkealan lupa- ja tarkastusmaksuilla, muistuttaa Rajaniemi. – Fimean toimintamenoista valtaosa on henkilöstökuluja ja viraston toimintamahdollisuuksien heikentäminen näkyisi hyvin nopeasti tulorahoituksessa ja kyvyssä huolehtia viraston henkisestä pääomasta lääketurvallisuuden varmistajana. Henkilöstövähennykset uhkaisivat viraston uskottavuutta sekä kotimaassa että EU:ssa ja sitä kautta uhkaisivat myös Fimean rahoituspohjaa sekä toiminnan edellytyksiä. Viraston toimintojen heikkeneminen vaikuttaisi negatiivisesti myös Suomessa toimiviin lääkealan yrityksiin.

– Odotamme nyt ministerin kantaa siihen, muuttuuko nykyinen alueellistamispäätös ja millä keinovalikoimalla ja aikataululla alueellistamista jatketaan, sanoo Rajaniemi. – Luotamme siihen, että sijaintipaikkojamme koskeva kysymys saadaan ratkaistua ja toimintamme turvattua niin henkilöstön, organisaation kuin suomalaisten lääkkeiden käyttäjien ja lääkealan toimijoidenkin kannalta hyvällä tavalla.

Selvitys kartoitti Fimean alueellistamisen etenemistä

Fimea perustettiin vuonna 2009, jolloin STM päätti Fimean siirtymisestä Kuopioon vuoden 2014 elokuuhun mennessä. Vuonna 2012 STM pidensi siirtymisaikaa vuoden 2018 loppuun turvatakseen Fimean toiminnan jatkuvuuden ja lääketurvallisuuden säilymisen. Kinnusen ja Malmin tehtävänä oli selvittää, miten Fimean alueellistaminen on edennyt, miten alueellistaminen vaikuttaa Fimean kykyyn hoitaa tehtäväänsä sekä mitä mahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja Fimealla on toteuttaa alueellistamispäätöksen tavoitteet. Selvityksessä ei otettu kantaa, missä Fimean olisi toiminnan tai kansakunnan edun kannalta järkevin sijaita.

Lue lisää:

STM:n tiedote

Lisätiedot:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi