Takaisin edelliselle sivulle

Selekoksibin (Celebra, Onsenal) sydän- ja verisuonivaikutukset

Selekoksibin (Celebra, Onsenal) sydän- ja verisuonivaikutukset

21.12.2004

Selekoksibin (Celebra, Onsenal) sydän- ja verisuonivaikutukset

Yhdysvaltalaisessa pitkäaikaistutkimuksessa selekoksibin käyttö suurensi sydäninfarktiriskiä. Selekoksibi on COX-2 –estäjiin kuuluva tulehduskipulääke, jonka käyttöaiheita ovat nivelrikon ja nivelreuman oireiden lievitys. Lisäksi sitä käytetään suoliston polyyppien lukumäärän vähentämiseen perinnöllisessä adenomatoottisessa polypoosissa.

Yhdysvaltojen Syöpäinstituutin suorittamassa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, estääkö selekoksibi paksusuolen syövän kehittymistä suolen polyyppitautia sairastavilla potilailla. Kaikkiaan 2 400 potilasta käytti selekoksibia 400 mg tai 800 mg päivässä keskimäärin 33 kuukauden ajan. Sydänhaittavaikutusten riski suureni siten, että  pienempää annosta käyttäneillä riski oli 2,5 –kertainen  ja suurempaa annosta käyttäneillä 3,4 –kertainen verrattuna lumelääkkeen käyttäjien riskiin. Riskin suureneminen näyttää siis olevan suhteessa annokseen. Kivun hoidossa suositeltu annos on 200-400 mg päivässä.

Riskin suurenemista ei ainakaan toistaiseksi ole havaittu toisessa, Pfizerin rahoittamassa tutkimuksessa, jossa myös tutkitaan selekoksibin vaikutusta paksunsuolen polyyppien kehittymiseen.

Molemmat tutkimukset arvioidaan mahdollisimman pian Euroopan lääkevirastossa, jossa parhaillaan selvitetään myös kaikkien muiden COX-2 –estäjiin kuuluvien tulehduskipulääkkeiden turvallisuutta. Arvioista tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

Selekoksibin käyttäjiä kehotetaan ottamaan huomioon kaikki Celebran valmisteyhteenvedossa olevat varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. Varovaisuus on erityisen tarpeen sydän- ja verisuonitauteja sairastavilla.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, professori Erkki Palva, puh. (09) 4733 4288

Ylilääkäri Pirkko Paakkari, puh. (09) 4733 4292

Jaostopäällikkö Pekka Kurki, puh. (09) 4733 4225.

 

 

Jaa tämä sivu