Takaisin edelliselle sivulle

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminnassa huomio lääkehoidon turvalliseen toteutukseen

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminnassa huomio lääkehoidon turvalliseen toteutukseen

24.10.2007

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminnassa huomio lääkehoidon turvalliseen toteutukseen

4.10.2007

Lääkelaitoksessa on valmisteltu luonnos uudeksi sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa ohjaavaksi määräykseksi, joka on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2008 alussa. Nykyisen määräyksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2007.

Uudistettavan määräyksen valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota lääkehoidon turvalliseen toteutukseen ja lääkehuollon sisäiseen valvontaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Määräysluonnoksessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan mukanaan tuomat muutokset. Määräysluonnoksessa sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää lääke- ja potilasturvallisuutta soveltamalla oppaan perusperiaatteita käytäntöön. Sairaala-apteekin toimesta tapahtuvalla sisäisellä valvonnalla ja tarkastuksilla tulee varmistua siitä, että toimintayksikköjen lääkehuolto on järjestetty lääkelainsäädännön mukaisesti. Sisäinen valvonta voi olla luonteeltaan ennalta ohjaavaa, jatkuvaa toimintarutiineihin sisältyvää toimintojen seurantaa ja/tai annettujen ohjeiden ja sovittujen toimintatapojen toteutumisen varmistamista.

Määräysluonnokseen on lisätty lääkevalmistusta koskevia määräyksiä sekä menettelytapoja luovutettaessa lääkkeitä avohoidon potilaille. Määräysluonnokseen lisätty myös kappaleet radioaktiivisten lääkkeiden ja lääkkeellisten kaasujen käsittelystä sairaaloissa.

Määräysluonnoksesta on pyydetty toimijoiden lausuntoja 31.10.2007 mennessä.

Lisätiedot:

Risto Suominen, yliproviisori, p. (09) 4733 4203

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

Jaa tämä sivu