Sisältöjulkaisija

null Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

18.10.2012

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskeva määräysluonnos lausuntokierrokselle

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevan Lääkelaitoksen määräyksen 7/2007 voimassaoloaika päättyy 31.12.2012. Uutta määräystä on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut mukana viranomaisten lisäksi käytännön toimijoita ja sidosryhmien edustajia.

Määräyksen uudistamisessa sen sisältö on tarkistettu ja päivitetty vastaamaan voimassa olevia säädöksiä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus pyytää määräysluonnoksesta kirjallisia lausuntoja. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa 23.11.2012 mennessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Kirjaamo, PL 55, 00301 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi.

Uusi määräys tulee voimaan 1.1.2013. Määräys julkaistaan sähköisenä Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Määräysluonnos (pdf)

Lisätietoja:

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.