Sisältöjulkaisija

null Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta annettavan määräyksen valmistelu jatkuu – kutsu yhteistyöhön

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta annettavan määräyksen valmistelu jatkuu – kutsu yhteistyöhön

4.9.2012

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta annettavan määräyksen valmistelu jatkuu – kutsu yhteistyöhön

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on uudistamassa sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa koskevan määräyksen. Nykyisen määräyksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2012.

Lääkehuollosta ja sen perusperiaatteista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä sairaala-apteekeista ja lääkekeskuksista on säädetty lääkelain (395/1987) 61–67 §:ssä. Koska sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ei ole tullut muutoksia, Fimea katsoo että määräys voitaisiin uudistaa sisällöltään nykyisen kaltaisena. Fimea on keväällä 2012 kartoittanut toimijoiden ja sidosryhmien näkemykset määräyksen 7/2007 sisällöllisistä uudistamistarpeista. Fimea on laatinut tämän jälkeen määräysluonnoksen, jossa on mm. otettu huomioon toimijoiden ja sidosryhmien muutosesitykset (liite 1).

Fimea kokoaa käytännön toimijoista ja muista sidosryhmien edustajista työryhmän, jossa keskustellaan sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaa käsittelevän määräyksen jatkovalmistelusta. Yhteistyönä valmistellusta määräysluonnoksesta kuullaan laajemmin toimijoita ja sidosryhmiä kirjallisesti myöhemmin syksyllä 2012. Uusittu määräys julkaistaan loppuvuodesta 2012 ja saatetaan voimaan viimeistään 1.1.2013.

Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään Fimeassa maanantaina 24.9.2012 klo 10.00-12.00. Pyydämme ilmoittamaan työryhmän työskentelystä kiinnostuneiden nimet ja yhteystiedot sähköpostiosoitteineen viimeistään perjantaina 14.9.2012 yliproviisori Kristine Salmiselle (sähköpostiosoitteeseen SAIRAALA-APTEEKIT@fimea.fi). Fimea kokoaa tämän jälkeen työryhmän ilmoittautuneista niin että työryhmän jäsenet edustavat erilaisia toimintaympäristöjä ja näkökulmia. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse työryhmän jäsenille.

Lue lisää:

Liite 1: Määräysluonnos (pdf)

Liite 2: Kutsu yhteistyöhön (pdf)

Lisätietoa:

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.