Sisältöjulkaisija

null Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

30.12.2015

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen ilmoitettuun sairaala-apteekin / lääkekeskuksen hoitajan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset tulee toimittaa viimeistään 31.1.2016.

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tulee ilmoittaa sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2015. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • ex tempore -valmisteiden jakelurivien tai valmistuserien kappalemäärä
  • steriili/ei-steriili
  • lääkemuoto
  • vaikuttava aine
  • valmistettu määrä.

Tammikuussa 2016 ilmoitetaan vuonna 2015 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät. Lääkevalmisteen käyttökuntoon saattamisesta (esim. solunsalpaajat ja iv-antibiootit) ei tässä yhteydessä tarvitse ilmoittaa.

Lue lisää:

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus

Lisätietoja antaa

  • Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254, anna.von.bonsdorff@fimea.fi