Takaisin edelliselle sivulle

Säihke-ohjelman toteutustapaa uudistetaan

Säihke-ohjelman toteutustapaa uudistetaan

13.10.2008

Säihke-ohjelman toteutustapaa uudistetaan

Lääkelaitos käynnisti alkuvuodesta 2008 sähköisen asioinnin ja asianhallinnan kehitysohjelman (ns. Säihke-ohjelma). Ohjelma kattaa kaikki Lääkelaitoksen toiminnot, ja sähköisen asioinnin ja asianhallinnan menettelyjen käyttöönotossa priorisoidaan myyntilupahakemusten käsittely. Kehitystyöhön ovat osallistuneet myös lääketeollisuuden edustajat. Yhteistyökumppaniksi kehitysohjelmaan Lääkelaitos valitsi tammikuussa 2008 Capgemini Finland Oy:n.

Lääkelaitos uudistaa sähköisen asioinnin ja asianhallinnan kehitysohjelmaansa. Merkittävin muutos ohjelmassa on, että yhteistyö Capgeminin kanssa päättyy. Suunnitteluvaiheen arvioinnissa todettiin, ettei Capgeminin ehdottama ratkaisu riittäviltä osin vastaa Lääkelaitoksen tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Lääkelaitoksen hankeryhmä jatkaa toimintaansa keskeytyksettä. Kehitysohjelman seuraavat toimenpiteet kohdistuvat mm. keskeisten vaatimusten viimeistelyyn, tunnistettujen teknologiavaihtoehtojen arviointiin ja hankesuunnittelun tarkennukseen. Uudistukset vaikuttavat kehitysohjelman kokonaisaikatauluun, mutta näin ratkaisun laatu ja hyödynnettävyys voidaan turvata nykyistä paremmin.

Lisätietoja:                         

Juhani Sivula, hallintojohtaja, p. (09) 4733 4207

Maarit Waskilampi-Kuikka, tietohallintopäällikkö, p. (09) 4733 4500 

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu