Sisältöjulkaisija

null Sähköistäminen etenee lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusprosesseihin

Sähköistäminen etenee lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusprosesseihin

11.6.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sähköisen asioinnin hanke on edennyt vaiheeseen, jossa vireille tulevien lääkealan toimijoiden valvontaprosessin (Luvat ja tarkastukset -yksikkö) lupa-, ilmoitus- ja tarkastusasioiden viranomaiskäsittely tehdään sähköisesti. Tässä yhteydessä otetaan käyttöön myös asiakirjojen sähköinen allekirjoitus.

9. kesäkuuta alkaen vireille tulleet asiat käsitellään sähköisesti.

Fimea toimittaa sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan sähköisenä niille asiakkaille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa asiakirjan toimittamista varten. Toimitamme sähköisesti allekirjoitetun tulosteen asiakirjasta edelleen postitse, jos Fimean tiedossa ei ole asiakkaan sähköpostiosoitetta, asiakirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, asiakas on ulkomailla tai asiakas ei halua asiakirjaa sähköisenä.

Sähköisen asioinnin portaali kehitteillä

Samanaikaisesti Fimea rakentaa asiakkaitaan varten sähköisen asioinnin portaalia lääkealan toimijoiden lupa-, ilmoitus- ja tarkastusasioiden hoitamiseen.

Kuluvan kesän aikana järjestetään tilaisuus, jossa portaalin prototyyppiä esitellään tulevien käyttäjäryhmien edustajille. Käyttäjäryhmien palautteen perusteella portaalista tehdään asiakkaalle mahdollisimman toimiva ja helppokäyttöinen.

Lisätietoja:

Petri Pääkkönen, kehityspäällikkö, p. 029 522 3637

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220Sähköpostiosoitteet ovat muoto etunimi.sukunimi@fimea.fi.

 

(Päivitetty 11.6. 2014, klo 12.40. Ensimmäiseen virkkeeseen tehty seuraava lisäys: valvontaprosessin (Luvat ja tarkastukset -yksikkö).)