Sisältöjulkaisija

null Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu asetus voimaan 1.8.2008

Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu asetus voimaan 1.8.2008

30.7.2008

Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu asetus voimaan 1.8.2008

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetukset sähköisestä lääkemääräyksestä ja lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukset tulevat voimaan 1.8.2008.

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaan sähköiseen lääkemääräykseen liittyvistä asioista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Annetussa asetuksessa säädetään sähköisen lääkemääräyksen teknisestä toteutuksesta, varmennepalvelun tuottamisesta, lääkemääräys- ja toimitusohjelmistoista, lääketietokannan sisällöstä sekä tietojen ilmoittamisesta lääketietokantaan. Säädökset tekevät mahdolliseksi potilaan sähköisen katseluyhteyden omiin lääkitystietoihinsa. Asetukseen sisältyy lisäksi sähköisen lääkemääräyksen uudistamista sekä sähköisen lääkemääräyksen ja lääkkeen toimituksen mitätöintiä koskevat vaatimukset. Sähköisen lääkemääräyksen edellyttämät muutokset on tehty myös lääkkeiden määräämisestä annettuun asetukseen.

Lue lisää: 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)

STM:n asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008)

STM:n asetus lääkkeiden määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (490/2008)