Takaisin edelliselle sivulle

Sähköinen resepti luo uusia toimintamalleja

Sähköinen resepti luo uusia toimintamalleja

1.3.2007

Sähköinen resepti luo uusia toimintamalleja

Sähköinen lääkemääräys tuo tullessaan merkittäviä hyötyjä lääkehoitojen parempaan hallintaan. Uudessa järjestelmässä lääkemääräys laaditaan sähköisesti, minkä jälkeen se siirretään tietoverkkoja pitkin reseptikeskukseen. Apteekin tehtävänä on toimittaa potilaalle määrätty lääke reseptikeskuksesta saamiensa tietojen perusteella ja huolehtia potilaalle toimituksen yhteydessä annettavasta lääkeneuvonnasta.

Apteekkitoiminnan tulee kehittyä ja ottaa huomioon uudet toimintaedellytykset, muuttuva toimintaympäristö ja potilaiden uudet odotukset. Sähköinen lääkeresepti luo toimintaedellytykset verkkoapteekille. Uusi apteekkitoiminnan muoto edellyttää apteekin toiminnan siirtämistä sähköiseen ympäristöön ja uusien logististen toimintamallien luomista.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama apteekkityöryhmä miettii parhaillaan apteekkilaitoksen asemaa ja sen kehittämistä. Verkkoapteekki on kokonaan uusi palveluratkaisu, jonka toteutuksen yhteydessä tulee ratkaistavaksi kysymys, kuinka verkkoapteekin logistinen osuus voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ammattiapteekkijärjestelmässä.

Lue lisää: TABU 1/2007 (pdf)

Lisätietoja antaa:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu