Sisältöjulkaisija

null Sähköinen asiointi laajenee

Sähköinen asiointi laajenee

5.2.2016

Fimea alkaa ottaa vastaan sähköisenä eCTD- ja NeeS-muotoiset ASMF/DMF -aineistot 1.3.2016 alkaen. Keskitetyn menettelyn eCTD-muotoiset aineistot toimitetaan EMA:n Common Repositoryn kautta. Keskitetyn menettelyn NeeS-muotoisten ja muiden menettelyiden eCTD- ja NeeS-muotoisten aineistojen ensisijaisen toimituskanavan tulee olla CESP. Paperikopioita ei tarvita. Muissa kuin mainituissa muodoissa olevat aineistot tulee edelleen toimittaa paperisena.

Lisätietoja antaa

  • Juha-Pekka Nenonen, tietohallintojohtaja, p. 02952 23640