Sisältöjulkaisija

null Rotavirusrokote on turvallinen

Rotavirusrokote on turvallinen

9.3.2016

Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa kiertää tieto, jonka mukaan lapsi on kuollut lyhyen ajan sisällä rotavirusrokotteen saamisesta.  Lääkeviranomaiset, THL ja rokotteen valmistaja ovat saaneet tiedon tapauksesta. Mikään toistaiseksi esille tullut seikka ei viittaa siihen, että rotavirusrokote olisi aiheuttanut lapsen kuolemaan.

Imeväisten kuolleisuuden syyt

Suomessa syntyy noin 60 000 lasta vuosittain. Näistä noin 160 lasta kuolee ensimmäisen elinvuotensa aikana. Valtaosa kuolemista tapahtuu lapsen ensimmäisen elinkuukauden aikana. Kuolemat johtuvat synnytykseen liittyvistä syistä, synnynnäisistä epämuodostumista ja kromosomipoikkeavuuksista.

Noin yksi kymmenestä imeväisen kuolemasta johtuu kätkytkuolemasta. Suomessa imeväisillä todetaan 10-17 kätkytkuolemaa vuosittain. Eniten niitä esiintyy 0–4 kuukauden iässä. Yli 80 % kätkytkuolemista tapahtuu ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana.

Pikkulasten rokotusaikataulun vuoksi 2–5 kuukauden iässä annetut rokotukset ovat lähes välttämättä ajallisessa yhteydessä tässä ikäryhmässä tapahtuviin kätkytkuolemiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kätkytkuolemilla ja rokotuksilla olisi syy-yhteyttä. Mikä tahansa rokotuksen jälkeinen tapahtuma tai havaittu oire ei välttämättä johdu rokotuksesta. On tärkeää erottaa ajallinen yhteys syy-seuraussuhteesta.

Fimean ylläpitämässä rokotusten haittarekisterissä ei ole yhtään ilmoitusta tapauksesta, jossa rotavirusrokotuksen olisi todettu aiheuttaneen lapsen kuoleman.

Rotavirusrokotetta annettu Suomessa  7 vuotta

Suomessa noin 52 000 lasta rokotetaan vuosittain rotavirusrokotteella. Yhteensä rotavirusrokotteita on jaettu 1,1 miljoonaa annosta. Imeväisten kuolemien ei ole todettu lisääntyneen.

Suomessa rotavirusrokotetta on annettu syyskuussa 2009 ja sen jälkeen syntyneille lapsille osana kansallista rokotusohjelmaa. Suojan syntymiseen tarvitaan kolme annosta, jotka annetaan lapsen ollessa 2, 3 ja 5 kuukauden ikäinen.

Suomessa lääkkeiden ja rokotteiden turvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Euroopan lääkevirasto EMA valvoo rokotteiden ja lääkkeiden turvallisuutta EU:ssa.

Rotavirusrokotteella on useita hyötyjä

Rokote ehkäisee yhdeksän vakavaa rotavirusripulia kymmenestä. Tavanomaisimpien rotavirustyyppien aiheuttamista ripulitaudeista rokote torjuu noin seitsemän kymmenestä. Rokote vähentää oleellisesti rotaviruksesta aiheutuvia sairaalahoitoja ja sairaalainfektioita. 

Lisätietoja antaa

  • Erkki Palva, johtaja, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessi, Fimea, p. 02952 23300
  • Liisa Näveri, Lääketurva ja -informaatioyksikön päällikkö, Fimea, p. 02952 23340
  • Hanna Nohynek, ylilääkäri, THL, 029 524 8246