Sisältöjulkaisija

null Rohdosvalmisteiden lääkevalvonta yhtenäistyy EU-jäsenmaissa

Rohdosvalmisteiden lääkevalvonta yhtenäistyy EU-jäsenmaissa

9.10.2008

Rohdosvalmisteiden lääkevalvonta yhtenäistyy EU-jäsenmaissa

Aiemmin rohdosvalmisteina markkinoille tuodut valmisteet jaotellaan lainsäädännön mukaisesti myyntiluvan vaativiksi kasvirohdosvalmisteiksi, rekisteröitäviksi perinteisiksi kasvirohdosvalmisteiksi, muiksi myyntiluvallisiksi lääkevalmisteiksi tai homeopaattisiksi / antroposofisiksi valmisteiksi. EU-lääkedirektiivin määräykset sisällytettiin vuonna 2005 muuttuneeseen lääkelakiin ja muutoksen siirtymäaika päättyi 31.12.2007.

Valmisteiden laadun, tehon ja turvallisuuden arvioinnissa huomioidaan Euroopan lääkeviraston (EMEA) valmistelemat yhteiseurooppalaiset monografiat. Valmisteiden myyntikanava Suomessa määräytyy lääkelain mukaisesti yksiselitteisesti siten, että myyntiluvallisten valmisteiden jakelukanava on aina apteekki, sivuapteekki tai lääkekaappi.  

Lue lisää:

Miksi kasvirohdosvalmisteita apteekkeihin (TABU 5.2008)

Lisätietoja:

Sari Koski, erikoistutkija, p. (09) 4733 4319

Pirjo Laitinen-Parkkonen, jaostopäällikkö, p. (09) 4733 4411

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi