Takaisin edelliselle sivulle

Riittävä lääkeneuvonta varmistettava apteekeissa lakosta huolimatta

Riittävä lääkeneuvonta varmistettava apteekeissa lakosta huolimatta

3.12.2007

Riittävä lääkeneuvonta varmistettava apteekeissa lakosta huolimatta

Osa apteekkien farmaseuttisesta henkilökunnasta on lakossa Suomen Farmasialiitto ry:n ja Apteekkien Työnantajaliiton välisen työriidan johdosta. Apteekkien farmaseuttisen henkilökunnan lakko vaikuttaa paikkakuntakohtaisesti lääketoimituksiin ja lääkkeiden saatavuuteen.

Lääkkeiden toimittamista säännellään lääkelaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä. Sääntelyllä ylläpidetään ja edistetään lääketurvallisuutta sekä tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä. Lääkelaitoksen määräyksen mukaan lääkemääräyksellä toimitettavat lääkkeet tarkistaa luovutuskuntoon sekä luovuttaa asiakkaalle proviisori tai farmaseutti. Toimituksen yhteydessä on varmistettava, että lääkevalmistetta koskevat ohjeet, määräykset ja lääkkeen toimittamiseen liittyvät myyntiluvan ehdot on otettu huomioon. Lääkelaki velvoittaa myös apteekin farmaseuttista henkilökuntaa neuvoen ja opastaen varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä antamaan lääkkeen ostajalle tietoja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista.

Lääkelaitos katsoo, että lakon kaltaisessa poikkeustilanteessa lääkkeiden saatavuus ja erityisesti lääkeneuvonnan toteutuminen on mahdollista varmistaa erityisin menettelyin. Riittävän lääkeneuvonnan varmistamiseksi lääkemääräysten vastaanotto on mahdollista järjestää poikkeusmenettelyin niissä lakon piirissä olevissa apteekeissa, joissa lääkkeiden toimittaminen muutoin on oleellisesti vaikeutunut. Poikkeusmenettelyiksi voidaan katsoa esimerkiksi lääkemääräyksen jättäminen apteekin erikseen osoittamaan tilaan myöhempää toimittamista varten tai apteekkien teknisen henkilökunnan osallistuminen lääkemääräysten vastaanottoon.

Lääkelaitos muistuttaa, ettei apteekkien teknisellä henkilökunnalla ole oikeutta lääkeneuvonnan antamiseen. Apteekkareiden tuleekin kaikin mahdollisin keinoin varmistua siitä, että asiakas saa tarvitsemansa lääkeneuvonnan apteekin farmaseuttiselta henkilökunnalta lakosta huolimatta. Lääkelaissa säädetty neuvontavelvoite koskee kaikkia lääkkeitä ja tulee ottaa huomioon myös apteekkien itsehoito-osastoilla.

Apteekissa mahdollisesti käyttöön otettavat poikkeusmenettelyt tulee ohjeistaa ja kirjata. Poikkeusmenettelyt on purettava välittömästi työriidan päätyttyä.

Lisätiedot:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221, 050 500 3706

Sami Paaskoski, yliproviisori, p. (09) 4733 4204

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Kari Jäsberg, yliproviisori, p. (09) 4733 4474

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

 

Jaa tämä sivu