Sisältöjulkaisija

null Riittämätön varoaika

Riittämätön varoaika

Lypsylehmä sai utaretulehdukseen piikillä annetun antibioottikuurin, jonka jälkeen se pantiin umpeen umpeenpanotuubien avulla. Nyt se on poikinut ja varoaika on aikaa sitten ohi, mutta T101-testin mukaan maidossa on aina vaan antibioottia.

Mitä virkaa tällaisilla varoajoilla on? Kuka korvaa maidontuotannon tappiot?

Varoaika on matemaattisesti tehty arvio, jonka laskemisessa otetaan huomioon sellaisia seikkoja kuin lääkkeen keskimääräinen poistumisnopeus, lääkeaineen mahdollinen haitallisuus ihmiselle ja se, hoidetaanko yksittäisiä eläimiä vai koko ryhmä.

Lääkkeet poistuvat eläinten elimistöstä yksilöllisesti. Varoaika määrätään niin, että eläinryhmälle annetaan suurin käytössä oleva lääkeannos ja eläimistä otetaan näytteitä. Näytteistä määritetään nopeus, jolla lääke häviää. Koska tämä nopeus on jonkin verran yksilöllinen, laskennassa käytetään eläinryhmän keskiarvoa. Jos esimerkiksi antibioottipitoisuus vähenee raja-arvon alle keskimäärin neljässä päivässä, se voi silti olla korkea viiden päivän kuluttua yksittäisessä eläimessä.

Valitettavasti jotkut eläimet joskus erittävät antibioottia paradoksaalisen pitkän ajan. Jos tässä tapauksessa on tarkastettu, että T101-testi toimii asianmukaisesti, kyseessä lienee tällainen poikkeuseläin. Syyllistä maidontuotannon menetykseen ei voi osoittaa. Biologiset ilmiöt eivät toimi sveitsiläisen kellon tavoin.

23.11.2015