Sisältöjulkaisija

null Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttöä ei suositella

Reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttöä ei suositella

16.4.2014

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut reniini-angiotensiinijärjestelmään (RAS) vaikuttavien valmisteiden yhteiskäyttöä. RAS on hormonaalinen järjestelmä, joka säätelee verenpainetta ja neste- ja suolatasapainoa.

Lääkehoidot vaikuttavat RAS-järjestelmään pääsääntöisesti kolmella eri tavalla, ja ne jaetaan vaikutustavan mukaisesti angiotensiinireseptorin salpaajiin (tunnetaan myös nimellä ”sartaanit”), angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjiin (ACE-estäjät) ja suoriin reniinin estäjiin, kuten aliskireeni. Käyttöaiheita näille valmisteille on muun muassa kohonnut verenpaine ja sydämen vajaatoiminta.

PRAC ei suosittele minkään näiden valmisteiden yhdistämistä toisiinsa. Varsinkin jos potilaalla on diabeteksen aiheuttama munuaisten toimintahäiriö, angiotensiinireseptorin salpaajaa ja ACE-estäjää ei tule antaa samanaikaisesti. Jos tällainen yhdistelmä kuitenkin on välttämätön hoidon toteuttamiseksi, se tulee tehdä erikoislääkärin valvonnassa seuraten tarkasti munuaisten toimintaa, nestetasapainoa sekä verenpainetta. Aliskireenin samanaikainen käyttö angiotensiinireseptorin salpaajan tai ACE-estäjän kanssa on ehdottomasti vasta-aiheinen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai diabetes.

Selvitys pohjautui havaintoihin, joissa useamman eri tavalla RAS-järjestelmään vaikuttavan valmisteen yhdistelmäkäyttöön on liittynyt kohonnut riski hyperkalemiaan (korkeaan veren kaliumpitoisuuteen), verenpaineen liialliseen laskuun ja munuaisten vajaatoimintaan verrattuna tilanteeseen, jossa käytetään vain yhtä RAS-järjestelmään vaikuttavaa ainetta.

PRACin tekemä selvitys on jatkoa aiemmalle selvitykselle, jossa todettiin, että aliskireeni yhdistettynä ACE-estäjään tai angiotensiinireseptorin salpaajaan voi lisätä riskiä sydän- ja verisuonitautitapahtumille ja munuaiskomplikaatioille. Helmikuussa 2012 Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) päätti, että aliskireenin yhdistäminen ACE-estäjään tai angitensiinireseptorin salpaajaan ei ole suositeltavaa kenelläkään, ja on vasta-aiheista diabeetikoilla ja potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta.

CHMP käsittelee PRACin suositusta ja antaa lopullisen EMAn lausunnon asiasta sekä tarkemman ohjeistuksen terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

Lue lisää:

EMAn tiedote 11.4.2014
Lisätietoja arviointiprosessista
Fimean verkkouutinen 17.5.2013
Fimean verkkouutinen 20.2.2012

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Leo Niskanen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3340

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.