Sisältöjulkaisija

null Raskaudenaikainen altistus HIV-lääke dolutegraviirille saattaa lisätä synnynnäisen selkärankahalkion riskiä

Raskaudenaikainen altistus HIV-lääke dolutegraviirille saattaa lisätä synnynnäisen selkärankahalkion riskiä

23.5.2018

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut arvioinnin HIV-lääke (immuunikatovirusinfektion hoidossa käytetty lääke) dolutegraviirin raskaudenaikaiseen käyttöön mahdollisesti liittyvästä synnynnäisten rakenteellisten kehityshäiriöiden kohonneesta riskistä kehittyvälle sikiölle.

Alustavissa tutkimustuloksissa havaittiin hermostoputken sulkeutumishäiriö (selkärankahalkio eli spina bifida) neljällä neljästäsadastakahdestakymmenestäkuudesta (4/426 lasta, 0,9 %) sellaisesta lapsesta, joiden HIV-positiiviset äidit olivat tulleet raskaaksi dolutegraviiri-hoidon aikana. Vastaavasti hermostoputken kehityshäiriö havaittiin 0,1 %:lla (14/11173 lasta) niistä vauvoista, joiden äitejä oli raskauden aikana hoidettu muilla HIV-lääkkeillä kuin dolutegraviirilla. Tämä havaintotutkimus tehtiin Botswanassa.

Tarkemman arvioinnin ollessa käynnissä EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) ohjeistaa seuraavaa:

  • Dolutegraviiria sisältäviä HIV-lääkkeitä ei tule käyttää naisille, jotka yrittävät tulla raskaaksi.
  • Käytettäessä dolutegraviiria naispuolisilla potilailla, jotka saattavat tulla raskaaksi, on huolehdittava tehokkaasta raskauden ehkäisystä.

Dolutegraviiri-hoitoa ei saa lopettaa ilman lääkärin määräystä ja ohjeita. Potilaiden tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin (tai apteekkiin), jos asia herättää huolta tai kysymyksiä. Terveydenhuollon ammattilaisille tullaan lähettämään lisäohjeita erillisessä tiedotteessa.

Lisätietoa lääkkeestä

Dolutegraviirin käyttöaihe on HIV-infektion hoito muihin lääkkeisiin yhdistettynä. Sillä on EU:ssa ollut myyntilupa vuodesta 2014. Suomessa markkinoilla olevia dolutegraviiria sisältäviä valmisteita ovat Tivicay ja yhdistelmävalmiste Triumeq.

Lue lisää:

EMAn tiedote 18.5.2018

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 0295223455