Sisältöjulkaisija

null Ramusirumabin hoidollinen hyöty mahasyövässä on vaatimaton ja kustannukset ovat korkeat

Ramusirumabin hoidollinen hyöty mahasyövässä on vaatimaton ja kustannukset ovat korkeat

29.7.2015

Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessi arvioi ramusirumabia paklitakseliin yhdistettynä mahasyövän toisen linjan hoidossa. Arvioinnissa hyödynnettiin EUnetHTA-verkoston tuottamaa arviointia, johon Fimea osallistui talvella 2014–2015. Ramusirumabi-arviointi on toinen pilotti, jolla testataan kehitteillä olevaa sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessia.

Arvioinnin keskeiset tulokset

Ramusirumabin ja paklitakselin yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla kokonaiselossaoloaika oli 2,2 kuukautta pidempi ja elossaoloaika ennen taudin etenemistä 1,5 kuukautta pidempi kuin paklitakselia saaneilla potilailla. Joidenkin arvioiden mukaan tämänsuuruisia vaikutuksia kokonaiselossaoloaikaan ei voida pitää kliinisesti merkittävinä. Lisäksi vakavia haittatapahtumia esiintyi useammin yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla kuin paklitakseliryhmän potilailla.

Ramusirumabin ja paklitakselin yhdistelmähoito potilasta kohden maksaa noin 35 000 euroa enemmän kuin pelkkä paklitakselihoito. Suomessa on vuosittain arviolta 25–85 potilasta, jotka saavat toisen linjan hoitoa edenneeseen mahasyöpään tai ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinoomaan. Mikäli yhdistelmähoitoa käytetään aina paklitakselihoidon sijaan, vuosittaiset lääkekustannukset lisääntyvät noin 0,9–3,0 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan ramusirumabin ja paklitakselin yhdistelmähoidon kustannukset ovat huomattavan korkeat suhteessa sen hoidollisiin vaikutuksiin. Lisäksi on mahdollista, että suurin hoidollinen hyöty on saavutettavissa ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinoomaa sairastavilla potilailla, ja hyöty mahasyövässä jää vähäiseksi.

Lue lisää:

Arviointiraportti (pdf)

Sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessi, luonnos (pdf)

EUnetHTA-verkoston ramusirumabia koskeva arviointi (pdf)

Lisätietoja:

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, p. 029 522 3516

Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.