Sisältöjulkaisija

null Ramusirumabi edenneen mahasyövän hoidossa

Ramusirumabi edenneen mahasyövän hoidossa

22.4.2015

Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessi käynnistää arvioinnin, jossa tarkastellaan ramusirumabia paklitakseliin yhdistettynä mahasyövän toisen linjan hoitona. Arvioinnissa hyödynnetään EUnetHTA- verkoston tuottamaa vastaavaa arviointia, johon Fimea osallistui talvella 2014-2015. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muuta saatavilla olevaa materiaalia, kuten myyntiluvanhaltijan toimittamaa taloudelliseen arviointiin liittyvää aineistoa.

Arviointi toteutetaan soveltuvin osin suunnitteilla olevan sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin raportointimallia ja menettelytapoja noudattaen. Arviointiaihe on valittu sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin tavoitteiden mukaisesti. Arviointi valmistuu alkukesällä 2015.

Lue lisää:

Sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin prosessi (pdf)

EUnetHTA-verkoston ramusirumabia käsittelevä arviointi (pdf)

Lisätietoja:

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä p. 029 5223521

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi