Sisältöjulkaisija

null Psykoosilääkkeet voivat lisätä iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkierron häiriöitä

Psykoosilääkkeet voivat lisätä iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkierron häiriöitä

9.3.2004

Psykoosilääkkeet voivat lisätä iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkierron häiriöitä

Euroopan lääkearviointivirasto EMEA:n arvion mukaan psykoosilääke olantsapiini (Zyprexa) lisää iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkierron häiriöiden vaaran noin kolminkertaiseksi (olantsapiinilla 1,3%, lumelääkkeellä 0,4%) ja kuolleisuuden noin kaksinkertaiseksi (olantsapiinilla 3,5%, lumelääkkeellä 1,5%). Arvio perustuu viranomaisten omiin huomioihin ja uusiin kliinisiin tutkimuksiin. 

Myös psykoosilääke risperidonin (Risperdal) on todettu lisäävän iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkiertohäiriön vaaran noin kolminkertaiseksi (3,3% vs. 1,2%).

Edellä kuvattujen tapahtumien mekanismia ei tiedetä. Aivoverenkierron häiriön riski oli tutkimuksissa erityisesti suurentunut, jos potilas sairasti verisuoniperäistä tai sekamuotoista dementiaa. Muiden, jo pidempään käytössä olleiden psykoosilääkkeiden turvallisuutta dementiaa sairastavien vanhusten hoidossa ei ole tutkittu.

Psykoosilääkkeitä käytetään myös dementian oireiden hoitoon

Psykoosilääkkeitä on käytetty hyvin tuloksin psykoosien, mm. skitsofrenian, hoitoon jo 1950-luvulta lähtien. Näitä lääkkeitä käytetään myös vaikeiden dementiaoireiden, esimerkiksi levottomuuden ja aggressiivisuuden, oireenmukaisessa hoidossa. Olemassa olevien rekistereiden perusteella ei  psykoosilääkkeiden käytön laajuutta dementian hoitoon Suomessa voida arvioida, vaikka se lieneekin melko yleistä.

Tässä kuvattuja haittoja ei ole todettu muilla kuin iäkkäillä dementiaa sairastavilla potilailla. Lääkelaitoksen rekisteriin on viimeisen 30 vuoden aikana ilmoitettu  vain kolme aivoverenkierron häiriötä psykoosilääkkeiden käyttäjillä.

Psykoosilääkkeiden käytössä dementian hoitoon oltava kriittinen

Lääkelaitos suosittelee, että psykoosilääkkeitä käytetään dementiaan liittyvien psykoosien ja käytöshäiriöiden hoidossa vanhuksilla vain, mikäli se on aivan välttämätöntä potilaan tilan vuoksi. Dementiaa sairastavien potilaiden psykoosilääkkeiden tarve tulee arvioida uudelleen ja säännöllisin väliajoin.

Edellä mainittujen lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet muutetaan uuden tiedon mukaisiksi, ja terveydenhuollon ammattilaisille tiedotetaan havaitusta riskistä kirjeitse.

Euroopan lääkearviointivirasto EMEA:

Public Statement on the Safety of Olanzapine (Zyprexa, Zyprexa Velotab) (julkaistu 9.3.2004 klo 15)

Lisätietoja antavat:

Osastopäällikkö, professori Erkki Palva,

puh. (09) 4733 4288, 050 552 1154, erkki.palva@nam.fi

Ylilääkäri Tapani Vuola,

puh. (09) 4733 4410, tapani.vuola@nam.fi

Ylilääkäri Marja-Leena Nurminen,

puh. (09) 4733 4294, marja-leena.nurminen@nam.fi

Ylilääkäri Jyrki Vanakoski,

puh. (09) 4733 4375, jyrki.vanakoski@nam.fi

Ylilääkäri Sari Ekholm,

puh. (09) 4733 4321, sari.ekholm@nam.fi

 

 

Tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, puh. (09) 4733 4209, 050 511 1657, faksi (09) 4733 4360, viestinta@nam.fi