Takaisin edelliselle sivulle

Psykoosilääke risperidoni ja nikotiinikorvausvalmisteet kymmenen euromääräisesti myydyimmän lääkkeen joukkoon vuonna 2004

Psykoosilääke risperidoni ja nikotiinikorvausvalmisteet kymmenen euromääräisesti myydyimmän lääkkeen joukkoon vuonna 2004

7.4.2005

Psykoosilääke risperidoni ja nikotiinikorvausvalmisteet kymmenen euromääräisesti myydyimmän lääkkeen joukkoon vuonna 2004

Vuonna 2004 lääkkeiden kokonaismyynti (apteekkimyynti vähittäishinnoin ja laitosmyynti tukkuhinnoin) oli 2,29 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 7 %, mikä on  hieman enemmän kuin vuonna 2003 (6,4 %). 

Myynniltään suurin terapiaryhmä oli hermostoon vaikuttavat lääkeaineet (ATC-luokka N), joihin käytettiin 307 miljoonaa euroa tukkumyyntihinnoin.  Seuraavaksi suurimman ryhmän eli sydän- ja verisuonitautien lääkkeitä (ATC-luokka C) myytiin 269 miljoonalla eurolla.

Eniten käytetty lääke oli vuorokausiannosyksikköinä laskettuna valtimotukosten ehkäisyyn tarkoitettu asetyylisalisyylihappo. Kymmenen eniten myydyn lääkkeen joukkoon nousi psykoosilääke risperidoni aiemmin listalla olleen olantsapiinin lisäksi. Eniten myytyjen lääkkeiden listalle tulivat myös nikotiinikorvausvalmisteet, jotka ovat olleet muissa pohjoismaissa myydyimpien lääkkeiden listalla jo aikaisemmin.

Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden ryhmässä vuorokausiannoksina mitattu kulutus kasvoi vain 3 %, mutta rahassa mitattua myyntiä kasvattivat erityisesti uudet  psykoosilääkkeet (18 %) ja Alzheimerin taudin lääkkeet (29 %). Masennuslääkkeiden joukossa on useita lääkevaihdon piirissä olevia valmisteita, minkä seurauksena tässä ryhmässä myynnin arvo laski, 2 %, vaikka  kulutus lisääntyi 6 %.

Mikrobilääkkeiden kulutus väheni 8 %.  Makrolidien liikakäyttöön on kiinnitetty erityisesti huomiota, ja tämän ryhmän kulutus pieneni 27 %.

Astmalääkkeiden myyntiä kasvattivat erityisesti astman hoidossa käytettävät yhdistelmävalmisteet, joiden kulutus ja myynti lisääntyivät 15 %.

Kymmenen eniten käytettyä lääkeainetta DDD/1000 as./vrk –yksikköinä vuonna 2004

ATC-koodi

 

 

TMH x 1 000 €

muutos-%

DDD/1 000 as/vrk

muutos %

B01AC06

Asetyyli-

salisyyli-

happo

valtimotu-

kosten

ehkäisy

7776

18.0

96.17

5.3

C09AA05

Rami-

priili

sydän-

lääke

11075

-5.5

36.62

29.1

M01AE01

Ibupro-

feeni

tulehdus-

kipulääke

20331

2.4

33.92

2.9

C03CA01

Furose-

midi

sydän-

lääke

4668

4.3

32.07

3.7

C10AA01

Simva-

statiini

kolesteroli-

lääke

15784

-37.6

30.89

20.0

C10AA05

Atorva-

statiini

kolesteroli-

lääke

37280

14.4

29.02

15.5

N05CF01

Tsopi-

kloni

unilääke

5132

-14.4

27.06

-2.7

C09AA02

Enala-

priili

sydän-

lääke

4190

-43.0

26.50

-1.3

C08CA01

Amlodi-

piini

sydän-

lääke

18017

11.1

20.95

12.5

G03CA03

Estra-

dioli

hormoni

11103

5.9

20.89

-6.7

Kymmenen eniten käytettyä lääkeainetta tuhansina euroina tukkumyyntihinnoin vuonna 2004       

ATC-koodi

 

 

TMH x 1 000 €

muutos-%

DDD/1 000 as/vrk

muutos %

C10AA05

Atorva-

statiini

kolesteroli-

lääke

37280

14.4

29.02

15.5

N05AH03

Olantsa-

piini

psykoosi-

lääke

27355

15.3

3.83

16.6

R03AK06

Salmeteroli

ja

flutikasoni

astma-

lääke

23869

13.1

7.27

12.1

M01AE01

Ibupro-

feeni

tulehdus-

kipulääke

20331

2.4

33.92

2.9

C08CA01

Amlodi-

piini

sydän-

lääke

18017

11.1

20.95

12.5

A02BC05

Esome-

pratsoli

liikahappoi-

suuslääke

17577

20.0

7.06

18.7

N05AX08

Risperi-

doni

psykoosi-

lääke

16076

20.6

2.12

6.1

C10AA01

Simva-

statiini

koleste-

rolilääke

15784

-37.6

30.89

20.0

N07BA01

Niko-

tiini

nikotiini-

korvaus-

hoito

15497

9.2

4.79

6.9

C07AB02

Meto-

prololi

sydän-

lääke

14647

-2.2

18.62

0.1

Lääkekulutustilastot

Lisätietoja antavat:

ylilääkäri Pirkko Paakkari, puh. (09) 4733 4292, pirkko.paakkari@nam.fi

tutkija Tinna Voipio, puh. (09) 4733 4296, tinna.voipio@nam.fi

 

Jaa tämä sivu