Sisältöjulkaisija

null Potilasnäkökulma entistä tärkeämpi osa terveydenhuollon menetelmien arviointia ja hoitosuositusten laadintaa

Potilasnäkökulma entistä tärkeämpi osa terveydenhuollon menetelmien arviointia ja hoitosuositusten laadintaa

20.5.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Finohta (THL) ja Käypä hoito (Duodecim) järjestivät 14.5.2014 työpajan, johon kutsuttiin potilasjärjestöjen edustajia ja muita yhteistyökumppaneita. Työpajan järjestäjien tavoitteena oli keskustella potilasnäkökulman huomioimisesta terveydenhuollon menetelmien arviointityössä ja hoitosuositusten laadinnassa.

Potilaiden näkökulmien merkitystä on alettu entistä enemmän tuoda esille terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa ja päätöksenteossa. Järjestelmällinen yhteistyö viranomaisten, terveydenhuollon kehittämisryhmien ja potilaiden välillä on kuitenkin vielä melko vähäistä.

Työpajassa esiteltiin muun muassa järjestäjäorganisaatioiden nykyisiä käytäntöjä potilasnäkökulman huomioimiseksi. Lisäksi pohdittiin niin syövän lääkehoitojen arviointia, itselääkinnän hoitosuositusta kuin nuorten vihanhallintamenetelmiä. Pienryhmissä keskustelemalla pyrittiin löytämään käytännön toimenpiteitä, joilla potilasnäkökulman huomioimista voidaan edistää.

Potilasjärjestöjen viesti oli selvä: potilailla on paljon kerrottavaa, kunhan joku vain kuuntelee. Työpajan avulla saatiinkin arvokasta tietoa eri näkökulmista ja konkreettisia ideoita arviointien ja hoitosuositusten laatimiseen. Yksi keskeinen kehittämiskohde tulee olemaan tiedon kulku.

Jatkossa Fimea, Finohta ja Käypä hoito vievät esiin tulleita ideoita eteenpäin omissa työprosesseissaan. Alkanutta yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa muun muassa järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia.

Työpajaan osallistui parisenkymmentä potilasjärjestöjen edustajaa ja muuta yhteistyökumppania sekä kymmenkunta henkilöä järjestävistä organisaatioista.

Lue lisää:

Fimea

Finohta

Käypä hoito

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3512

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.