Sisältöjulkaisija

null Potilasjärjestöistä kannatusta potilasneuvottelukunnan perustamiselle

Potilasjärjestöistä kannatusta potilasneuvottelukunnan perustamiselle

7.6.2019

Potilasjärjestöjen edustajat näkevät perustettavan Fimean potilasneuvottelukunnan uudeksi ja tärkeäksi yhteistyömuodoksi lääkeviranomaisen ja lääkkeiden käyttäjien välille.

Potilasneuvottelukunnan perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä kokoontui 4.6.2019 keskustelemaan lähes kolmekymmentä potilasjärjestöjen edustajaa sekä edustajia Fimeasta ja Valvirasta.

Keskustelussa nousi esiin useita neuvottelukunnan tapaamisiin soveltuvia teemoja, mutta samalla Fimealta toivottiin selkeitä tavoitteita ja toiminnan fokusointia. Mahdollisiksi teemoiksi ehdotettiin esimerkiksi viranomaisprosessien avaamista sekä potilaille suunnatun luotettavan lääkeinformaation tunnetuksi tekemistä. Lisäksi tunnistettiin tarve lääkkeiden myyntilupaprosessiin tutustumiseen ja sen ymmärtämiseen, miksi Yhdysvalloissa FDA:n hyväksymät lääkehoidot tai lääkinnälliset laitteet eivät ole suoraan hyväksyttyjä myös Euroopassa ja Suomessa. Myös Euroopan lääkeviraston EMA:n toiminnasta oltiin kiinnostuneita.

Keskustelussa korostettiin myös viestinnän merkitystä ja todettiin, että laaja viestintä on olennainen tavoite koko neuvottelukunnan toiminnassa. Potilasjärjestöjen edustajat näkivät tärkeäksi, että neuvottelukuntaan valitut edustajat viestivät toiminnasta jopa laajemmin kuin ainoastaan omalle jäsenkunnalleen.

Haku potilasneuvottelukuntaan avautuu alkusyksystä

Potilasneuvottelukunnan jäseneksi voivat hakea kaikki kriteerit täyttävät potilasjärjestöt ja Fimea vahvistaa määräaikaisen valinnan siten, että neuvottelukunnassa olisi mahdollisimman monipuolinen potilasedustus. Haku avataan Fimean verkkosivuilla alkusyksystä. Potilasneuvottelukunnan on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran keväällä 2020.

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi