Sisältöjulkaisija

null Potilas keskiössä lääkehoidon riskejä käsittelevissä työpajoissa

Potilas keskiössä lääkehoidon riskejä käsittelevissä työpajoissa

26.11.2021

Osana Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojektia Fimea ja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus järjestivät kaksi työpajaa, joihin osallistui ammattilaisia erilaisista toimintaympäristöistä. Työpajoissa keskusteltiin lääkehoidon riskeistä ja niihin varautumisesta. Ilahduttavasti potilas ja asiakas nousivat keskustelun keskiöön molemmissa työpajoissa.

Lääkehoidon osaaminen ja ajantasaisen lääkitystiedon puute keskeisiä riskejä

Keskustelussa nousi esille useita erilaisia lääkehoidon riskejä, joita osallistujat olivat työssään havainneet. Ajantasaisen lääkitystiedon puute ja puutteet lääkehoidon kokonaisuuden hallinnassa sekä lääkehoidon osaamisessa olivat osallistujien mielestä merkittävimpiä lääkitysturvallisuusriskejä.

Riskeihin varautumiseksi on keinoja

Riskienhallinnan näkökulmasta tärkeinä pidettiin lääkehoidon katkeamattomuutta ja lääkitysturvallisuuden johtamista. Lääkityslistan ajantasaistaminen, yhtenäiset toimintamallit ja käytänteet, selkeät roolit ja vastuut sekä moniammatillinen yhteistyö nimettiin keinoiksi, joiden avulla riskeihin voisi varautua ja niitä voisi ennaltaehkäistä. Myös siirtotilanteiden sujuvoittaminen ja tietojärjestelmien kehittäminen tunnistettiin lääkitysturvallisuutta parantaviksi tekijöiksi.

Turvallinen lääkehoito -sivusto

Lisätietoja:

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Fimea,
emilia.laukkanen@fimea.fi

Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori,
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus,
marianne.kuusisto@vshp.fi