Takaisin edelliselle sivulle

Potilaan onnistunut lääkehoito ydintavoitteeksi laitosten lääkehuoltoa kehitettäessä

Potilaan onnistunut lääkehoito ydintavoitteeksi laitosten lääkehuoltoa kehitettäessä

5.1.2011

Potilaan onnistunut lääkehoito ydintavoitteeksi laitosten lääkehuoltoa kehitettäessä

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 11.6.2010 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta esiselvitystä sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollosta. Fimean tekemä selvitys toimitettiin 30.12.2010 ministeriöön.

Laaditussa esiselvityksessä laitosten lääkehuollon kehittämistarpeita tarkastellaan erityisesti potilaan lääkehoidon onnistumisen sekä sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten käytännön toiminnan näkökulmasta. Esiselvityksessä ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin lääkehuollon alueellista toimivuutta ja yhteistyötä sekä kohdennettaisiin lääkehuollon resurssit lähemmäksi potilasrajapintaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden lääkehuoltoon ehdotetaan kolmitasoista mallia, jossa suurimpien yksiköiden lääkehuollosta ja alueellisen lääkehuollon koordinoinnista vastaisi proviisorijohtoinen sairaala-apteekki. Sairaala-apteekkeihin keskitettäisiin jatkossa myös vaativa lääkevalmistus.

Pienempien sairaaloiden ja laitosten lääkehuollosta vastaisivat sairaala-apteekkien alaisuudessa toimivat lääkekeskukset. Sekä sairaala-apteekkien että lääkekeskusten farmaseuttisia asiantuntijaresursseja siirrettäisiin hallinnollisista ja logistisista tehtävistä lähemmäksi potilasrajapintaa. Asiantuntijaresurssien parempaan kohdentamiseen päästäisiin mm. teknologisia ratkaisuja hyödyntämällä.

Pienimpiinkin terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköihin tulisi jatkossa nimetä lääkehuollon vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö voisi olla ns. kuntafarmaseutti tai yksikkö voisi hankkia vastuuhenkilön palvelut joko sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai yksityisestä apteekista.

Esiselvityksessä tuodaan esille myös muita laitos- ja avohuollon rajapintoja ylittäviä kehittämistarpeita ja -ehdotuksia potilaan turvallisen lääkehoidon toteutumiseksi. Osa ehdotuksista voitaisiin toteuttaa jo nykylainsäädännön puitteissa. Lisäksi selvitys sisältää lääkekeskusten perustamista, lääkkeiden toimittamista, valmistamista sekä vastikkeetta luovuttamista koskevia muutosehdotuksia voimassa olevaan lääkelakiin.

Esiselvitys valmisteltiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Selvitystyön yhteydessä järjestettiin kolme kuulemis- ja keskustelutilaisuutta. Lisäksi toimijat saivat lähettää Fimealle näkemyksiään ja kommenttejaan koko käynnissä olleen selvitystyön ajan.

Lue lisää:

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa (pdf)

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, puh. (09) 4733 4210

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Jaa tämä sivu