Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään

Pohjoismaista yhteistyötä tiivistetään

12.2.2018

Pohjoismaisten lääkevirastojen ylijohtajat tapasivat Helsingissä 8.-9.2.2018. Kokouksessa keskusteltiin yhteistyömuodoista sekä yhteisistä painopisteistä ja tavoitteista lääkealan viranomaistyössä ja EU:n lääkevalvontaverkostossa. Viime vuonna järjestettiin vastaavat kokoukset Kööpenhaminassa ja Reykjavikissa.

Kokouksessa pohdittiin EU:n monikansallisten arviointiryhmien toiminnan kehittämistä ja keskusteltiin kokemuksista ja haasteista joita tiimien toiminnassa on ollut. Fimea on ollut aloitteellinen monikansallisten arviointiryhmien pilotointihankkeissa ja yhteisten EU-käytäntöjen rakentamisessa. Ryhmät turvaavat pientenkin maiden mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa lääkevalvontaverkoston kapasiteetin laajentamiseen EU:ssa.  Kokouksessa päätettiin tiivistää pohjoismaista yhteistyötä monikansallisten arviointitiimien luomisessa ja informoida toisiaan yksityiskohtaisemmin kunkin viraston arvioinnin erikoisasiantuntijuuden alueista.

Kokouksessa katselmoitiin pohjoismaisten yhteistyöryhmien tilanne. Muutama ryhmä tapaa vuosittain säännöllisesti, mutta suurimmalle osalle riittää kontaktilista, jonka avulla tarpeen mukaan voidaan ottaa kollegoihin yhteyttä. Asialistalla oli myös ajankohtaisia aiheita kuten virastojen kokemukset organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta yleensä, valmistautuminen Brexitin tuomiin haasteisiin, lääkkeiden saatavuusongelmat, sähköinen pakkausseloste sekä IT-kehityksen haasteet.

Ylijohtajien lisäksi tapaamiseen osallistuivat virastojen talousjohtajat, jotka eivät olleet aiemmin tavanneet toisiaan. Kokousaiheisiin kuuluivat mm. Brexitin vaikutukset taloudellisesta näkökulmasta ja kustannusvastaavuuslaskelmien haasteet.

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, 02952 23210
  • Esa Heinonen, lääkevalmisteiden arviointiprosessin johtaja, p. 02952 23310
  • Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 02952 23630