Sisältöjulkaisija

null Pohjoismaissa käytetään eläimille vähemmän mikrobilääkkeitä kuin Keski-Euroopassa

Pohjoismaissa käytetään eläimille vähemmän mikrobilääkkeitä kuin Keski-Euroopassa

16.11.2010

Pohjoismaissa käytetään eläimille vähemmän mikrobilääkkeitä kuin Keski-Euroopassa

Euroopan maiden välillä on huomattavia eroja eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden kulutuksessa. Syksyllä 2009 aloitetussa projektissa kerättiin tiedot kymmeneltä kulutusta seuranneelta valtiolta. Vuoden 2007 tilastojen perusteella Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa käytetään huomattavasti vähemmän mikrobilääkkeitä kuin muualla Euroopassa. Kun mikrobilääkkeiden kulutus suhteutettiin tärkeimpien tuotantoeläinten biomassaan (sian-, naudan- ja siipikarjanlihantuotanto sekä lypsylehmien arvioitu biomassa), oli ero selvä.

Aineiston perusteella Euroopassa eläimille eniten käytetty mikrobilääke on tetrasykliini (48 % kokonaiskulutuksesta), kun Pohjoismaissa käytetään erityisesti kapeakirjoisia beetalaktaameja. Suomessa niiden osuus kokonaiskulutuksesta vuonna 2007 oli 64 %.

Tuotantoeläinten määrässä on selkeitä eroja kulutuslukuja toimittaneiden maiden välillä. Lajijakauma ei kuitenkaan selitä biomassaan suhteutetun kulutuksen eroa Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä.

Lue lisää:

Grave K, ym. Comparison of the sales of veterinary antibacterial agents between 10 European countries. J Antimicrob Chemother 2010;65(9):2037–40.

European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, ESVAC.

Lisätietoa:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. (09) 4733 4285

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.