Sisältöjulkaisija

null Pohjoismainen HTA-yhteistyö etenee

Pohjoismainen HTA-yhteistyö etenee

29.1.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Norjan lääkevirasto NoMA:n ja Ruotsin Hammashuolto- ja lääkekorvausvirasto TLV:n ylijohtajat ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan pohjoismaisen lääkehoitojen arviointiyhteistyön tiivistämisestä.

Yhteistyöhankkeet kattavat sekä yhteistoiminnassa tehtäviä suhteellisen vaikuttavuuden arviointeja että taloudellisten vaikutusten arviointeja soveltuvin osin.

Yrityksiä, jotka ovat lähiaikoina tuomassa markkinoille uusia lääkevalmisteita, pyydetään ottamaan yhteyttä keskustelujen aloittamiseksi yrityksen mahdollisesta osallistumisesta yhteisesti tehtävään arviointiin. Osallistuvan yrityksen näkökulmasta yhteistyö tarkoittaa yhtäaikaisesti aloitettavia arviointeja Fimeassa, NoMA:ssa ja TLV:ssä sekä sopimuksen allekirjoittamista luottamuksellisten tietojen jakamisesta virastojen välillä. Muilta osin arvioinneissa noudatetaan kansallisia prosesseja. Päätökset lääkkeen käytöstä yhteistyöarvioinnin perusteella tehdään kussakin maassa erikseen kansallisten säädösten mukaan.

Jos lääkkeestä on tehty yhteiseurooppalainen (EUnetHTA) arviointi, voivat Fimea, NoMA ja TLV yhdessä laatia terveystaloudellisen arvioinnin EUnetHTA-raportin tuloksiin nojautuen.

Lääkevalmisteista, jotka on tarkoitus sisällyttää lääkekorvausjärjestelmään, on toimitettava erillinen hakemus Lääkkeiden hintalautakunnalle tavanomaiseen tapaan.

 

Samarbetet mellan Fimea, NoMA och TLV fördjupas (www.tvl.se)

Lisätietoja antaa

  • Oravilahti Tuomas, lääketaloustieteilijä, puh. 02952 23521
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, puh. 02952 23516
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi