Sisältöjulkaisija

null Pohjoismainen FINOSE-yhteisarviointi on julkaistu - käsitteli levinneen keuhkosyövän yhdistelmähoitoa

Pohjoismainen FINOSE-yhteisarviointi on julkaistu - käsitteli levinneen keuhkosyövän yhdistelmähoitoa

27.6.2019

FINOSE on Suomen, Ruotsin ja Norjan hoidollisen ja taloudellisen arvon (HTA) -arviointeja tuottavien viranomaisten hanke, jonka tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä lääkkeiden HTA-arvioinneissa sekä nopeuttaa uuden lääkkeen tuloa potilaiden saataville. Yhteistyö kattaa lääkkeiden suhteellisen vaikuttavuuden arviointeja sekä taloudellisten vaikutusten arviointeja soveltuvin osin.

Nyt julkaistavassa FINOSE-arvioinnissa käsiteltiin atetsolitsumabin, bevasitsumabin, karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmähoitoa (ABCP-hoito) levinneen, ei-levyepiteeliperäisen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Hoitoa verrattiin bevasitsumabin, kaboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmähoitoon (BCP-hoito).

Arvioinnista julkaistaan englanninkielinen yhteisarviointi (FINOSE-raportti) sekä suomenkielinen lyhennelmä arvioinnin tuloksista. Lyhennelmään sisältyy myös arvio hoidon kustannuksista ja budjettivaikutuksista Suomessa sekä tulosten sovellettavuuden arviointi Suomea koskien.

Arvioinnin keskeiset tulokset ja johtopäätökset

Tulosten perusteella ABCP-hoito pidentää ensimmäisessä hoitolinjassa annettuna potilaiden elossaoloaikaa BCP-hoitoon verrattuna 4,5 kuukaudella. Huonoennusteisessa maksametastaasi-populaatiossa vastaava elossaoloajan pidentyminen on noin 4 kuukautta. Lisäksi tulosten perusteella on viitteitä siitä, että myös toisessa hoitolinjassa, potilailla, joiden kasvain on EGFR/ALK-positiivinen, ABCP-hoito pidentää potilaiden elossaoloaikaa BCP-hoitoon verrattuna.

ABCP-hoito on erittäin kallista. Vaikka hoitoon soveltuvien potilaiden lukumäärä arvioitiin melko pieneksi, niin hoito aiheuttaa korkeasta hinnasta johtuen merkittäviä budjettivaikutuksia, mikäli se tulisi käyttöön.

Arvioinnin keskeisin rajoite on se, että ABCP-hoitoa ei voitu vertailla kliinisen eikä taloudellisen arvioinnin osalta relevantteihin ja Suomessa käytössä oleviin hoitovaihtoehtoihin. Tästä johtuen ABCP-hoidon hoidollinen lisäarvo Suomessa yleisesti käytössä oleviin hoitovaihtoehtoihin verrattuna tässä käyttöaiheessa jää epäselväksi.

Lue lisää

FINOSE-raportti

Yhteenveto ja lyhennelmä

FINOSE-yhteistyö

Lisätietoja antaa

  • Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3521
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi