Sisältöjulkaisija

null Plasmaperäisten valmisteiden luetteloon lisätty albumiinivalmisteita

Plasmaperäisten valmisteiden luetteloon lisätty albumiinivalmisteita

13.3.2015

Plasmaperäisten lääkevalmisteiden luetteloon on lisätty diagnostiset radiofarmaseuttiset valmisteet, jotka sisältävät albumiinia vaikuttavana aineenaan ja jotka on luokiteltu lääkkeiksi.

Kuten muidenkin verivalmisteiden ja veren komponenttien, myös radiofarmaseuttisten valmisteiden täytyy olla jäljitettävissä veren luovuttajasta lääkkeen saajaan. Jotta jäljittäminen onnistuu, apteekkien tulee merkitä reseptipäiväkirjaan niiden lääkevalmisteiden eränumerot, joiden lähtö- tai raaka-aineena on käytetty ihmisverta tai sen osia.

Erävalvonnan piiriin eivät kuulu sellaiset lääkevalmisteet, joissa albumiini (plasmaperäinen komponentti) on apuaineena.

Plasmaperäisten valmisteiden luetteloa julkaistaan Lääketieto-valikon alla Perusrekisteri-sivulla, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Lue lisää:

Plasmaperäisten valmisteiden luettelo

Lisätietoja:

Sirkku Saarela, erikoistutkija, p. 029 522 3429Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.